Kad varam gaidīt nākamo ekonomisko krīzi?

Pirmais solis Pašvaldības ir panākušas savu: dzīvokļu īpašnieki sākuši vēl rūpīgāk skaitīt naudu un labāk izprast savu īpašumu apsaimniekošanu. Ja māja pieder iedzīvotājiem, tās siltināšana ir lēmums, kas jāpieņem iedzīvotājiem. Gadījumā, ja parādnieks nav atbildējis uz pirmo brīdinājumu un mums ir šī dzīvokļa īpašnieka telefona numurs vai elektroniskā pasta adrese, mēs sazināmies ar viņu personīgi. No šī ieguvuma atkarīga summa, uz kuru varat pretendēt. Ar otra zemes gabala īpašnieku pārrunas ieilga - nācās pakaulēties, bet rezultāts bija pieņemams abām pusēm, un līgums tika noslēgts. Gadījumā, ja pārvaldnieks nespēj sniegt paskaidrojumus, dzīvokļu īpašnieki sāk meklēt citu pārvaldnieku. Mēs neskaitām, cik mums ir jānopelna uz soda sankcijām. Pamatprincips vienkāršs – apkures rēķini nedrīkst būtiski pieaugt uz bankas aizdevuma rēķina. Taču šos līdzekļus mēs neatstājam sev, bet pārskaitām mājas kontā. Tas nozīmē, ka kopš apsaimniekotāja maiņas brīža iedzīvotāji kontrolēs savu naudu un zinās, ka neviens viņiem neko nav nozadzis. Ja iepriekšējais līgums iedzīvotājus apmierina, mēs to pārslēdzam uz tādiem pašiem nosacījumiem. Termiņš katrā gadījumā tiek noteikts individuāli pēc maksātāja iespējām, gadās, ka viens cilvēks piekrīt samaksāt parādu pusgada laikā, bet cits – tikai divos gados. Pārvaldnieka darbinieks pēc Parādnieka lūguma sagatavo vienošanos divos eksemplāros, ko no Pārvaldnieka puses paraksta tā valdes priekšsēdētājs. Sākot ar vienošanās noslēgšanas dienu, soda sankcijas vairs netiek piemērotas. – Citi pārvaldnieki uzskata, ka viņiem ar zemes īpašniekiem bez maksas nav jāstrādā… – Mēs uzskatām, ka šī nauda pieder iedzīvotājiem, lai gan atzīšos, – rast kopīgu valodu ar zemes īpašniekiem ir ļoti sarežģīti. Soda sankcijas netiek piemērotas visu vienošanās darbības laiku un pakāpeniski tas tiek dzēstas – proporcionāli maksājumiem, ko klients veic kontā parāda dzēšanai. Tikai apsaimniekošanas organizācija jāizvēlas ļoti rūpīgi, jo tieši viņiem jūs uzticēsiet ne tikai mājas labiekārtošanas darbus, bet arī savu naudu.. Viņš var to darīt patstāvīgi, bet var atdot parādus jaunajam pārvaldniekam. Savukārt ar zemes īpašnieku Ozolciema ielā izdevās panākt vienošanos un viņš piekrita daļēji atlaist iedzīvotājiem iepriekšējo gadu parādus. Gadījumi, kad mājas dzīvokļu īpašniekiem nav nomas līguma un zemes īpašnieks nevēlas ar mums kontaktēties, pēdējā laikā ir reti. Nomainīti arī durvju bloki un uzliktas nojumītes, zem kurām ieklāts bruģis. Iedzīvotāji var to uzticēt mums, bet var arī pārrunām izvēlēties citu pilnvaroto personu, piemēram, kādu no kaimiņiem. Pilnvarotā persona var būt gan mājas iedzīvotājs, kas brīvprātīgi uzņemas vadīt šo procesu, gan algota persona. Jāveic energoaudits, kas noteiks, cik liels ieguvums mājas iedzīvotājiem būs no siltināšanas. Parasti darbs ar parādnieku sākas tad, kad viņš nav samaksājis rēķinus divus-trīs mēnešus. Nepietiks ar to, ka viņš būs spiests patstāvīgi noslēgt individuālus līgumus ar katru dzīvokļa īpašnieku, vēl viņam nāksies organizēt rēķinu uzskaiti, nodarboties ar parādu atgūšanu un risināt līdzīgus jautājumus. Visu procesu, sākot no audita līdz pat pēdējās riģipša plāksnes pieskrūvēšanai, uzrauga bankas un speciālisti, kas pasargās jūs no liekiem kreņķiem un neļaus uzņemties neattaisnotus riskus. – Pieņemsim, ka jūs māju sākat apsaimniekot, kad tai jau ir līgums ar zemes īpašnieku. Darbinieks izskaidro Parādniekam vienošanās tekstu un šīs kārtības noteikumus. Vienošanos ar dzīvokļa īpašnieku, viņa pilnvaroto personu vai ģimenes locekli noslēdz tikai tādā gadījumā, ja starp dzīvokļa īpašnieku un pārvaldnieku ir noslēgts līgums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Taču dzīvokļu īpašniekiem ir iespējas, ar kuru palīdzību viņi var pārliecināt zemes īpašnieku piekāpties. Iedomājieties, cik daudz liekas enerģijas mēs patērējam!” Šobrīd mājā esot paveikta apmēram puse darbu, par kuriem būvnieki jau saņēmuši samaksu. Sadārdzinājums sanācis, jo paveikti arī darbi, kas tāpat būtu jāveic bez siltināšanas. Viņiem ir tiesības izlemt, vai līgums ar zemes īpašnieku būs jāapstiprina kopsapulcei vai kā citādi – šo darbību veikšanai pilnvarotu personu grupai vai mājas vecākajam. Tiesa gan, ceļš līdz šim brīdim nav bijis tik ātrs, kā gribētos. Ar to nenodarbosies ne valsts, ne pašvaldība, tāpēc gaidīt, kad atnāks kāds labais ierēdnis un par jums parūpēsies, nav nekāda pamata. Ja Parādnieks nav izpildījis otrās vienošanās noteikumus, tad Pārvaldnieks sniedz prasību tiesā par parāda piedziņu. Cilvēkam, kas nodarbosies ar šī projekta vadību, nav nepieciešamas specifiskas zināšanas vai grāds – tikai mazliet brīva laika, lai varētu veikt uzdevumus, ko saņems no kompetentiem sadarbības partneriem. Ja līdz tiesas dienai parāds netiek samaksāts, tad izlīgums jāapstiprina tiesā. Ja mājās ir autonomā apkure, tad parāds krājas lēnāk, un brīdinājums var tikt izsūtīs mēnesi vēlāk. Process ir izveidots tā, lai nevienā mirklī nevienam nerastos iespēja kaut ko piesavināties vai pievienot tāmei savu jauno auto. Tas notiek gadījumos, ja pārvaldnieks nekad nav sagatavojis dzīvokļu īpašniekiem atskaites. Ja Parādnieks izpilda vienošanās prasības un pilnā apmērā atmaksā pamatparādu, tad Pārvaldnieks dzēš viņam aprēķināto sodu par maksājuma kavēšanu uz vienošanās noslēgšanas brīdi. Vienošanās darbības laikā Pārvaldnieks nevēršas pret Parādnieku tiesā par parāda piedziņu. “Iespējams, ka nākamajiem ies ātrāk, mēs patlaban ieminam taciņu. Kad varam gaidīt nākamo ekonomisko krīzi. Īpašums prasa rūpes un arī līdzekļus. Saprotams, ka kādam ir jābūt karognesējam – tam, kurš uzņemas iniciatīvu. Viens ekesemplārs tiek nodots Parādniekam, otrs – Pārvaldniekam. Lēmumu par vienošanās noteikumiem, kuri neatbilst noteiktajai kārtībai, pieņem Pārvaldnieka valdes priekšsēdētājs vai izpilddirektors. Bet šie visi ir risināmi jautājumi. Nepieciešams iedzīvotāju vairākuma balsojums un apņemšanās ņemt kopēju kredītu, lai procesu uzsāktu. Tad, kad esat vienojušies, ka māju siltināsiet, jūsu pilnvarotajam pārstāvim jāvēršas ar pieteikumu.

Kāpēc nauda ir tik vilinoša?. Nav arī svarīgi, uz kādu termiņu ir noteikts grafiks. Par to, kā apsaimniekošanas uzņēmums var pilnībā mainīt dzīvi mājās, stāsta asociācijas "Rīgas apsaimniekotāju asociācija" un uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs valdes priekšsēdētājs Igors Trubko. Jo “caurākas” sienas un jumts, jo lielāks būs ieguvums un attiecīgi arī summa, ko varēsiet saņemt. Ja Parādnieks, pret kuru jau ir izvirzīta parāda piedziņa, vēlas noslēgt vienošanos uz ilgāku termiņu, tad izlīgums ir jāapstiprina tiesā. gadam Jūs bijāt namu pārvaldes valdes priekšsēdētāja, tagad akciju sabiedrības padomes priekšsēdētāja. Ar Parādnieku var noslēgt vienošanos ne vairāk kā divas reizes, ja viņš nav izpildījis iepriekšējās vienošanās prasības. Gadījumā, ja Parādnieks neizpilda vienošanos – nesamaksā noteiktajā laikā vai noteiktajā apjomā, vienošanās tiek lauzta un tiek atjaunotas soda sankcijas. Ja sanāk pie reizes izremontēt stāvvadus, kas gan jau arī nolietojušies, vai izkrāsot kāpņu telpu, lieliski, bet pamatā tas tomēr būs jumta remonts, sienu un lodžiju siltināšana. Darbiniekam, kurš sagatavo vienošanos, ir jāpārbauda Parādnieka personu apliecinošs dokuments, lai pārliecinātos, ka vienošanos paraksta persona, kas norādīta tekstā. Ja dzīvokļa īpašnieks neatsaucas vēl arī tad, mēs iesniedzam prasību tiesā, lai atgūtu parādu.

Kad varam gaidīt nākamo ekonomisko krīzi? -

. Tādēļ rīdzinieki sūdzas, ka par zemes izmantošanu ir spiesti maksāt maksimālo likumā noteikto likmi. Māja vismaz vizuāli būs gluži kā jauna. Nākamais, kas jādara, jāatrod darbu veicēji un jāsaskaņo ar viņu tāme. Visi Parādnieka maksājumi tiek novirzīti pamatparāda un tiesāšanās izdevumu segšanai. Tas nozīmē, ka paši iedzīvotāji var noteikt, cik ātri namu pārvaldei ir jāizsukā nemaksātājam brīdinājums vai jāvēršas tiesā par parāda piedziņu. Uzzinot par Eiropas līdzekļiem, kurus iespējams piesaistīt caur , Juris ātri vienojās ar pārējiem mājas iedzīvotājiem, ka jāpiesakās un jādara. Iepriekšējais mājas pārvaldnieks nodeva mums daļu dokumentu un tādēļ nav saprotams, cik daudz iedzīvotāju naudas viņam ir jāatdod. speciālisti jums sīki un smalki izstāstīs visu, kas jādara, bet īsumā process būs šāds.

Kad sākām savu darbu, noieta tirgus vēl nebija / Diena

. Daudziem vēl jāsarod ar domu, ka arī tad, ja dzīvojam dzīvoklī, esam šīs mājas īpašnieki. Kad zināma nepieciešamā summa, būs oficiāli jāpiesakās grantam jeb atbalstam, un savukārt lems, vai jums tādu piešķirt. Vienošanās paredz, ka papildus parāda atmaksai un tiesas izdevumiem Parādniekam kārtībā, kāda noteikta vienošanās, pilnā apmērā jāmaksā Pārvaldnieka ikmēneša rēķini. Gadījumā, ja Pārvaldnieks jau ir uzsācis parāda piedziņu ar tiesas starpniecību, kopējai parāda summai pievieno Pārvaldniekam samaksāto valsts nodevu un vienošanās tekstā to norāda ar atsevišķu ierakstu. Lai arī Juris atzīst, ka nekādu birokrātisku šķēršļu nav bijis, tomēr saskaņošana ar pēc tam ar banku un dažādu formalitāšu kārtošana kopumā aizņēmusi gandrīz pusgadu. Savukārt, kad akurāti maksājušie kaimiņi prasīja saremontēt jumtu vai kāpņu telpu, pārvaldnieks atbildēja: “Jums nav naudas, jūsu kaimiņi ir parādā par apkuri!”. Viņi ne tikai nepakļaujas namu pārvaldes uzspiestajam viedoklim, bet arī uzdod neērtus jautājumus un prasa atskaites. Tātad no sākuma mājas iedzīvotājiem ir jāvienojas, ka viņi vēlas to darīt. Mēs vienmēr cīnāmies līdz galam, lai panāktu kompromisu attiecībā par nomas likmes apmēru: lai apmierināti būtu gan dzīvokļu īpašnieki, gan zem mājas esošās zemes īpašnieks. Vairumā gadījumu nomas līgumu iedzīvotāju vārdā slēdz apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvis, reizēm pat nepainteresējoties, ko par līguma nosacījumiem domā viņa klienti – dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļu īpašnieki saprot, ka labs pārvaldnieks – tas ir gan palīgs, gan darbu izpildītājs, gan padomdevējs. Lai turpmāk nodrošinātu normālu mājas apsaimniekošanu un nekaitētu reputācijai, mēs esam spiesti pārņemt vecos parādus. Apsaimniekošanas uzņēmumā "Rīgas namu apsaimniekotājs" jautājums tiek risināts atšķirīgi: iedzīvotāji paši piedalās sarunās ar zemes īpašniekiem, bet pārvaldnieks ir ieinteresēts panākt klientam izdevīgāko kompromisu. Tas ir grūts darbs, jo iepriekšējais pārvaldnieks parādus mums atdod uz cesijas līguma pamata, bet pats tikmēr turpina “pa kluso” saņemt naudu no parādniekiem vai arī neuzrāda mums visus dokumentus tiesas procesiem. Saprotot situācijas nopietnību, zemes īpašnieki kļūst pretimnākoši un samazina nomas maksu, lai tikai noslēgtu kolektīvu līgumu un saņemtu naudu ar namu pārvaldes starpniecību. Taču problēma patiesībā ir citāda: visbiežāk iedzīvotāji vispār nezina, cik naudas ir viņu remontfondā. Taču mēdz būt gadījumi, kad pārrunās izdodas panākt atlaidi par labu iedzīvotājiem. Aizdevumu nākotne. Ja mājā ievēlēta valde, tad būtu loģiski to gaidīt vai prasīt no viņiem. Vienīgais, kas cilvēkam būs jāpiemaksā, – mūsu tiesāšanās izdevumi. Cik veiksmīga izdodas izvēle, liecina tas, vai mājā ir karstais ūdens, vai darbojas lifts, kā darbu veic sētnieks un citas lietas. Tā ir iespēja samazināt apkures izmaksas un ietaupīto ieguldīt mājas sakārtošanā. Arī projekta vadītāja algu iespējams iekļaut attaisnotajos izdevumos jeb kopējā tāmē. Kad varam gaidīt nākamo ekonomisko krīzi. Privātuzņēmējs saprot, ka izdevīgāk ir saņemt garantijas no namu pārvaldes, un samazina savas prasības. Ja Parādnieks neizpilda vienošanās noteikumus, tad izpildraksts par parāda piedziņu tiek nodots zvērinātam tiesu izpildītājam. Ja Parādnieks nav izpildījis vienošanās noteikumus, viņam ir tiesības lūgt noslēgt jaunu vienošanos. Ja zemes īpašnieks nevēlas piekāpties, mēs pārskaitām viņam tikai to summu, kuru reāli ir samaksājuši dzīvokļu īpašnieki. Vienošanās norāda kopējo parāda summu dokumenta parakstīšanas brīdī, atsevišķi norādot parāda pamatsummu un sodu par maksājuma nokavēšanu. Uzkrājumi, kaut arī daļēji, tomēr mazina finansiālo triecienu iedzīvotāju naudas makam gadījumā, ja zemes īpašnieks izdomā vērsties tiesā. Ja pret Parādnieku jau ir izvirzīta prasība par parāda piedziņu, tad ar Parādnieku var noslēgt vienošanos, kuras termiņš nav ilgāks par dienu, kad lieta tiek izskatīta tiesā. Ātrais kredīts 200 eiro. Ja pārrunas nav novedušas pie rezultāta, mēs nosūtam viņam brīdinājumu. Galvenais, ko šādā gadījumā iedzīvotāji gaida no pārvaldnieka, – palīdzību pārrunās ar zemes īpašniekiem. Iepriekšējam pārvaldniekam nav obligāti jānodarbojas ar labdarību, tāpēc pēc mājas pārejas pie cita pārvaldnieka, viņš tik un tā turpinās piedzīt parādus un iedzīvotāju uzkrājumus iepriekšējā periodā. Tā rezultātā māja izskatīsies daudz glītāka un tajā izvietoto dzīvokļu vērtība – lielāka

Comentarios