Ātra un vienkārša reģistrācija

Ātra un vienkārša reģistrācija. Gadījumā, ja lietotājs atsakās saņemt minēto informāciju, iepazities.lv patur tiesības anulēt vai ierobežot lietotāja iespēju piekļūt portāla pakalpojumiem. Lietotājs piekrīt tam, ka izveidoti profila dati bez pieejas ierobežojuma ir pieejama arī citiem un ka iepazities.lv nevar uzskatīt par atbildīgu par šādiem datiem.

Ātrie kredīti & ilgtermiņa kredīti – kredīti bez ķīlas un.

. Lietotājs piekrīt, ka iepazities.lv ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji un vienīgi pēc saviem ieskatiem, nepaziņojot par to lietotājam, anulēt visus vai daļu no lietotāja datiem, kā arī citu informāciju, kuru lietotājs sagatavojis, izmantojot pakalpojumus.

Ļoti ātra un vienkārša cepumu pagatavošanas recepte! - Spoki

. Šādu saturu iespējams piegādāt ar jebkādiem līdzekļiem, pamatojoties uz jebkādu kontaktinformāciju, kuru patērētājs sniedzis portālam. Lietotājam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu saņemt minētā satura informāciju no iepazities.lv. Kas ir gada procentu likme?. Lietotājs bez noteikumiem piekrīt un apstiprina, ka viņš, nevis iepazities.lv, ir atbildīgs par sniegto pieteikšanās datu konfidencialitāti. Lietotājam aizliegts izmantot kādas citas personas informāciju. Ātra un vienkārša reģistrācija. Lietotājs saprot un piekrīt, ka, izmantojot iepazities.lv, viņš piekrīt saņemt jebkādu informācijas, reklāmas un cita veida satura apjomu, kādu piegādās iepazities.lv vai trešās personas.

- Iepazīšanās portāls internetā

.. Atsaukšanās iesniegums jānosūta uz Kontaktu veidlapā norādīto e-pastu, atsakoties no iepriekš minētās informācijas saņemšanas. Reģistrējoties lietotājam jāsniedz tikai pareiza un pilnīga pieteikšanās informācija.

Lietotājs apņemas nodrošināt pieteikšanās datu konfidencialitāti un neizpaust tos trešajām personām. Administrācijai ir tiesības pieņemt lēmumu, vai sniegtā informācija ir pilnīga un precīza.

Ātra un vienkārša mērce - DELFI

Comentarios