Kad un kā tas radās?

Virsnieks pēc tautības bijis vācietis. Iedzīvotāji var to uzticēt mums, bet var arī pārrunām izvēlēties citu pilnvaroto personu, piemēram, kādu no kaimiņiem. Termiņš katrā gadījumā tiek noteikts individuāli pēc maksātāja iespējām, gadās, ka viens cilvēks piekrīt samaksāt parādu pusgada laikā, bet cits – tikai divos gados. Viņš var to darīt patstāvīgi, bet var atdot parādus jaunajam pārvaldniekam. – Citi pārvaldnieki uzskata, ka viņiem ar zemes īpašniekiem bez maksas nav jāstrādā… – Mēs uzskatām, ka šī nauda pieder iedzīvotājiem, lai gan atzīšos, – rast kopīgu valodu ar zemes īpašniekiem ir ļoti sarežģīti. Baznīca Jūrkalnē tiešām esot nepieciešama, jo Alšvangas baznīca priekš jūrkalniešiem esot par tālu un arī maza. Bet šie visi ir risināmi jautājumi. Ja iepriekšējais līgums iedzīvotājus apmierina, mēs to pārslēdzam uz tādiem pašiem nosacījumiem. gada dekāna ziņojumā par viņa dekanāta kapličām teikts, ka Jūrkalnes kapliča ir sagruvusi no vecuma. Vairumā gadījumu nomas līgumu iedzīvotāju vārdā slēdz apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvis, reizēm pat nepainteresējoties, ko par līguma nosacījumiem domā viņa klienti – dzīvokļu īpašnieki. Viens ekesemplārs tiek nodots Parādniekam, otrs – Pārvaldniekam. Draudzē ir tradīcija svinēt dievkalpojumu Līgo dienā. Ja Parādnieks neizpilda vienošanās noteikumus, tad izpildraksts par parāda piedziņu tiek nodots zvērinātam tiesu izpildītājam. Ja līdz tiesas dienai parāds netiek samaksāts, tad izlīgums jāapstiprina tiesā. Savukārt, kad akurāti maksājušie kaimiņi prasīja saremontēt jumtu vai kāpņu telpu, pārvaldnieks atbildēja: “Jums nav naudas, jūsu kaimiņi ir parādā par apkuri!”. Ja Parādnieks, pret kuru jau ir izvirzīta parāda piedziņa, vēlas noslēgt vienošanos uz ilgāku termiņu, tad izlīgums ir jāapstiprina tiesā. Pirmais solis Pašvaldības ir panākušas savu: dzīvokļu īpašnieki sākuši vēl rūpīgāk skaitīt naudu un labāk izprast savu īpašumu apsaimniekošanu. Šajā dievkalpojumā parasti vizītē Grobiņas iecirkņa prāvests. Ārpus dievkalpojumiem, kuri notiek reizi mēnesī, citu aktivitāšu draudzes dzīvē nav. martā bīskapam ziņo, ka Jūrkalnē pāri par divsimt gadiem ir pastāvējusi mūra kapliča, bet kad tā no vecuma sākusi grūt, Kurzemes pārvalde atsūtījusi arhitektu Korfu to apskatīt un uz tā pavēli kapliča noārdīta. Taču problēma patiesībā ir citāda: visbiežāk iedzīvotāji vispār nezina, cik naudas ir viņu remontfondā. Ja Parādnieks nav izpildījis otrās vienošanās noteikumus, tad Pārvaldnieks sniedz prasību tiesā par parāda piedziņu. Arī tagadējā Jūrkalnes baznīcā pie griestiem ir iekārts burinieka modelis - tas simbolizē šīs leģendas. Piemēram, viena no izklaidēm bija kāpostgalvas likšana naktī pie kaimiņu mājas ar mērķi tos nobaidīt.Daudzās izklaidēs mēģināja apspēlēt sava nākamā vīra tēmu. Žemaitijas bīskaps ir pieprasījis no Kurzemes dekāna atsauksmi, vai Jūrkalnē ir vajadzīga baznīca. Ar Parādnieku var noslēgt vienošanos ne vairāk kā divas reizes, ja viņš nav izpildījis iepriekšējās vienošanās prasības. Vienošanās darbības laikā Pārvaldnieks nevēršas pret Parādnieku tiesā par parāda piedziņu. Apsaimniekošanas uzņēmumā "Rīgas namu apsaimniekotājs" jautājums tiek risināts atšķirīgi: iedzīvotāji paši piedalās sarunās ar zemes īpašniekiem, bet pārvaldnieks ir ieinteresēts panākt klientam izdevīgāko kompromisu. Nākošajā dienā skatījās, vai uz lapas nav parādījušies kādi defekti. Lēmumu par vienošanās noteikumiem, kuri neatbilst noteiktajai kārtībai, pieņem Pārvaldnieka valdes priekšsēdētājs vai izpilddirektors. Lai turpmāk nodrošinātu normālu mājas apsaimniekošanu un nekaitētu reputācijai, mēs esam spiesti pārņemt vecos parādus. Kuru šķīvi izvēlēsies, tāds liktenis viņu arī gaida. Visi Parādnieka maksājumi tiek novirzīti pamatparāda un tiesāšanās izdevumu segšanai. Mēs neskaitām, cik mums ir jānopelna uz soda sankcijām. Par to, kā apsaimniekošanas uzņēmums var pilnībā mainīt dzīvi mājās, stāsta asociācijas "Rīgas apsaimniekotāju asociācija" un uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs valdes priekšsēdētājs Igors Trubko. Ja zemes īpašnieks nevēlas piekāpties, mēs pārskaitām viņam tikai to summu, kuru reāli ir samaksājuši dzīvokļu īpašnieki. Projekta realizāciju ar valsts prezidentes Vairas Vīķes - Freibergas atbalstu finansēja Kultūrkapitāla fonds. novembrī notika nelegāla Latvijas inteliģences pārstāvju sanāksme, veltīta Latvijas valsts nodibināšanas svētkiem. Kādā spēlē uz galda lika četrus šķīvjus: pirmajā ielēja ūdeni, otrā ielika gredzenu, trešajā- zemi, bet ceturtajā- salmus vai auzas. Iepriekšējais mājas pārvaldnieks nodeva mums daļu dokumentu un tādēļ nav saprotams, cik daudz iedzīvotāju naudas viņam ir jāatdod. Dzīvokļu īpašnieki saprot, ka labs pārvaldnieks – tas ir gan palīgs, gan darbu izpildītājs, gan padomdevējs. Svētdienās Alšvangā pat puse dievlūdzēju paliekot ārpusē, jo baznīcā viņiem nepietiekot vietas. Iepriekšējam pārvaldniekam nav obligāti jānodarbojas ar labdarību, tāpēc pēc mājas pārejas pie cita pārvaldnieka, viņš tik un tā turpinās piedzīt parādus un iedzīvotāju uzkrājumus iepriekšējā periodā. Ja pārrunas nav novedušas pie rezultāta, mēs nosūtam viņam brīdinājumu. Ja pret Parādnieku jau ir izvirzīta prasība par parāda piedziņu, tad ar Parādnieku var noslēgt vienošanos, kuras termiņš nav ilgāks par dienu, kad lieta tiek izskatīta tiesā. Tas nozīmē, ka paši iedzīvotāji var noteikt, cik ātri namu pārvaldei ir jāizsukā nemaksātājam brīdinājums vai jāvēršas tiesā par parāda piedziņu. Taču, kad ķelti, neskatoties ne uz ko, turpināja savu veco tradīciju piekopšanu, baznīca tās pasludināja par sātaniskām izdarībām un aizliedza. Cik veiksmīga izdodas izvēle, liecina tas, vai mājā ir karstais ūdens, vai darbojas lifts, kā darbu veic sētnieks un citas lietas. Baznīcā ir slavena altārglezna - "Kristus pie krusta un Sv. Tādēļ rīdzinieki sūdzas, ka par zemes izmantošanu ir spiesti maksāt maksimālo likumā noteikto likmi. Ja Parādnieks nav izpildījis vienošanās noteikumus, viņam ir tiesības lūgt noslēgt jaunu vienošanos.

Dārznīcas mēnešoga – ērkšķoga. Kā tās radās un kā labāk audzēt.

..

Savukārt ar zemes īpašnieku Ozolciema ielā izdevās panākt vienošanos un viņš piekrita daļēji atlaist iedzīvotājiem iepriekšējo gadu parādus. Baznīcas apsildīšana ir neefektīva, tādēļ draudzes darbība ziemas periodā ir minimāla. Taču šos līdzekļus mēs neatstājam sev, bet pārskaitām mājas kontā.

Veiksmīgi sākusies jaunā sezona volejbola klubam “Jēkabpils Lūši”

. Taču dzīvokļu īpašniekiem ir iespējas, ar kuru palīdzību viņi var pārliecināt zemes īpašnieku piekāpties. Vienošanos ar dzīvokļa īpašnieku, viņa pilnvaroto personu vai ģimenes locekli noslēdz tikai tādā gadījumā, ja starp dzīvokļa īpašnieku un pārvaldnieku ir noslēgts līgums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Viņi ne tikai nepakļaujas namu pārvaldes uzspiestajam viedoklim, bet arī uzdod neērtus jautājumus un prasa atskaites.

Alu tūrisma vēsture Latvijā - Zaļā dzīvesstila žurnāls "Vides Vēstis"

. Viņiem ir tiesības izlemt, vai līgums ar zemes īpašnieku būs jāapstiprina kopsapulcei vai kā citādi – šo darbību veikšanai pilnvarotu personu grupai vai mājas vecākajam. Galvenais, ko šādā gadījumā iedzīvotāji gaida no pārvaldnieka, – palīdzību pārrunās ar zemes īpašniekiem. Sākot ar vienošanās noslēgšanas dienu, soda sankcijas vairs netiek piemērotas. Ja dzīvokļa īpašnieks neatsaucas vēl arī tad, mēs iesniedzam prasību tiesā, lai atgūtu parādu. Jūrkalnes zemnieki soloties kolektes ceļā savākt līdzekļus priekš amatnieka, nopirkt vajadzīgās dzelzs daļas un pagatavot logus, bet muižai jādod mūra un koka materiāls, jo ar Kurzemes pārvaldes rīkojumu kapliča esot nojaukta. Vienošanās norāda kopējo parāda summu dokumenta parakstīšanas brīdī, atsevišķi norādot parāda pamatsummu un sodu par maksājuma nokavēšanu. Ja mājās ir autonomā apkure, tad parāds krājas lēnāk, un brīdinājums var tikt izsūtīs mēnesi vēlāk. Sev līdzi viņi ņēma vienu vai divus krēslus, katliņu, kurvi zivju zvejai un vēl dažus mājsaimniecības priekšmetus, kas novietojās uz ēzeļa muguras. Gadījumi, kad mājas dzīvokļu īpašniekiem nav nomas līguma un zemes īpašnieks nevēlas ar mums kontaktēties, pēdējā laikā ir reti. Gadījumā, ja parādnieks nav atbildējis uz pirmo brīdinājumu un mums ir šī dzīvokļa īpašnieka telefona numurs vai elektroniskā pasta adrese, mēs sazināmies ar viņu personīgi. atrais kredits interneta ar negativu kreditvesturi. Ķieģeļi un dakstiņi nodoti uzglabāšanā Jūrkalnes muižai, bet tagad no tiem tur nekas vairs neesot atlicis. Tas notiek gadījumos, ja pārvaldnieks nekad nav sagatavojis dzīvokļu īpašniekiem atskaites. Saprotot situācijas nopietnību, zemes īpašnieki kļūst pretimnākoši un samazina nomas maksu, lai tikai noslēgtu kolektīvu līgumu un saņemtu naudu ar namu pārvaldes starpniecību. Vienīgais, kas cilvēkam būs jāpiemaksā, – mūsu tiesāšanās izdevumi. Neatņemama svētku maltītes sastāvdaļa bija kolkannons- kartupeļu biezputra ar kāpostiem un sīpoliem, kuram varēja būt pievienots arī cepts bekons. Darbiniekam, kurš sagatavo vienošanos, ir jāpārbauda Parādnieka personu apliecinošs dokuments, lai pārliecinātos, ka vienošanos paraksta persona, kas norādīta tekstā. Pat nabagi šajā vakarā gatavoja kaut ko īpašu. Soda sankcijas netiek piemērotas visu vienošanās darbības laiku un pakāpeniski tas tiek dzēstas – proporcionāli maksājumiem, ko klients veic kontā parāda dzēšanai. Gadījumā, ja pārvaldnieks nespēj sniegt paskaidrojumus, dzīvokļu īpašnieki sāk meklēt citu pārvaldnieku. Nav arī svarīgi, uz kādu termiņu ir noteikts grafiks. Mēs vienmēr cīnāmies līdz galam, lai panāktu kompromisu attiecībā par nomas likmes apmēru: lai apmierināti būtu gan dzīvokļu īpašnieki, gan zem mājas esošās zemes īpašnieks. Cilvēku, kam zīlēja nākotni, ar aizsietām acīm pieveda pie galda un lika viņam izvēlēties šķīvi. Pavarda uguns izdzēšana simbolizēja gada tumšo pusi, savukārt, iekuršana- gada gaišo pusi.Šajā vakarā saimnieces ģimenei rīkoja svētkus un klāja bagātīgu galdu. Taču mēdz būt gadījumi, kad pārrunās izdodas panākt atlaidi par labu iedzīvotājiem. Tikai apsaimniekošanas organizācija jāizvēlas ļoti rūpīgi, jo tieši viņiem jūs uzticēsiet ne tikai mājas labiekārtošanas darbus, bet arī savu naudu. Tas ir grūts darbs, jo iepriekšējais pārvaldnieks parādus mums atdod uz cesijas līguma pamata, bet pats tikmēr turpina “pa kluso” saņemt naudu no parādniekiem vai arī neuzrāda mums visus dokumentus tiesas procesiem. Kad un kā tas radās. Pēc cita stāsta, senos laikos, kad pa jūru vēl braukuši ar buriniekiem, viens no tiem tieši pret Jūrkalni gājis bojā. Tur viņi uzcēla nelielas mītnes no kūdras vai velēnām, pamatus nopinot no kārklu žagariem, bet jumtu veidoja no viršiem vai koku zariem. Gadījumā, ja Pārvaldnieks jau ir uzsācis parāda piedziņu ar tiesas starpniecību, kopējai parāda summai pievieno Pārvaldniekam samaksāto valsts nodevu un vienošanās tekstā to norāda ar atsevišķu ierakstu. Tāpat galdā cēla augļu maizi, kurā bieži vien iecepa kādu monētu vai gredzenu.Goda vieta uz galda tika ierādīta visām rudens veltēm, no kurām vairākas noderēja arī dažādām jautrām izdarībām un nākotnes zīlēšanai. Privātuzņēmējs saprot, ka izdevīgāk ir saņemt garantijas no namu pārvaldes, un samazina savas prasības. Ar otra zemes gabala īpašnieku pārrunas ieilga - nācās pakaulēties, bet rezultāts bija pieņemams abām pusēm, un līgums tika noslēgts. Ulmales -Labraga luterāņu baznīca Ulmales - Labraga evaņģēliski luteriskā baznīca. Nepietiks ar to, ka viņš būs spiests patstāvīgi noslēgt individuālus līgumus ar katru dzīvokļa īpašnieku, vēl viņam nāksies organizēt rēķinu uzskaiti, nodarboties ar parādu atgūšanu un risināt līdzīgus jautājumus. Pārvaldnieka darbinieks pēc Parādnieka lūguma sagatavo vienošanos divos eksemplāros, ko no Pārvaldnieka puses paraksta tā valdes priekšsēdētājs. Ūdens nozīmēja pārcelšanos uz jaunu dzīvesvietu, gredzens- kāzas, zeme- nāvi, bet ceturtā šķīvja saturs- bagātību.Citā spēlē nebojātu efejas lapu ielika traukā, kas piepildīts ar ūdeni un atstāja to tur uz nakti. Iespējams, tas tika darīts ar nolūku-, lai šī diena sakristu ar ķeltu Sauenu un cilvēkus būtu vieglāk pievērst kristietībai. Parasti darbs ar parādnieku sākas tad, kad viņš nav samaksājis rēķinus divus-trīs mēnešus. gadam Jūs bijāt namu pārvaldes valdes priekšsēdētāja, tagad akciju sabiedrības padomes priekšsēdētāja. Tas nozīmē, ka kopš apsaimniekotāja maiņas brīža iedzīvotāji kontrolēs savu naudu un zinās, ka neviens viņiem neko nav nozadzis. Ja Parādnieks izpilda vienošanās prasības un pilnā apmērā atmaksā pamatparādu, tad Pārvaldnieks dzēš viņam aprēķināto sodu par maksājuma kavēšanu uz vienošanās noslēgšanas brīdi. No kuģa apkalpes izglābies tikai viens virsnieks, kas krastā nonācis šo vietu nosaucis par Feliksbergu - laimīgo kalnu. Darbinieks izskaidro Parādniekam vienošanās tekstu un šīs kārtības noteikumus. Uzkrājumi, kaut arī daļēji, tomēr mazina finansiālo triecienu iedzīvotāju naudas makam gadījumā, ja zemes īpašnieks izdomā vērsties tiesā. – Pieņemsim, ka jūs māju sākat apsaimniekot, kad tai jau ir līgums ar zemes īpašnieku. Pret to vietu, kur jūrā nogrimis kuģis, izglābtais virsnieks toreiz licis uzcelt baznīcu. Gadījumā, ja Parādnieks neizpilda vienošanos – nesamaksā noteiktajā laikā vai noteiktajā apjomā, vienošanās tiek lauzta un tiek atjaunotas soda sankcijas. Tādējādi fejas un elfi kļuva par ļaunajiem gariem, bet ķeltu druīdi, kas vēlējās svētkus svinēt pa vecam- par sātana piekritējiem. Vienošanās paredz, ka papildus parāda atmaksai un tiesas izdevumiem Parādniekam kārtībā, kāda noteikta vienošanās, pilnā apmērā jāmaksā Pārvaldnieka ikmēneša rēķini

Comentarios