Kādam mērķim Tev pirmais kredīts ir nepieciešams?

Ir sistēmas, kas saka - nerēķinies ne ar vienu un ne ar ko, jo pats galvenais, lai tu būtu laimīgs! Tādā gadījumā jebkura nojausma par egoistisku tuvošanos mērķim šķitīs noderīga un vērā ņemama. Tie var būt vai nu apstādinoši, vai nu pamudinoši, taču gala lēmumu vienmēr pieņem pats brīvās gribas nesējs - cilvēks, nevis Dievs. Lūdzu Svētā Gara vadību šajā sarunā, lai spētu atrast domas un garīgas atziņas, kuras palīdzētu. Ikvienai dvēselei pašai jāizdara sava izvēle. Savs ieskats par astroloģiju ir Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājam Kristam KALNIŅAM. - Nereti gan ļaunums jāgaida nevis no sātana, bet līdzcilvēku puses. Savukārt ignorējot dievišķo kārtību, cilvēks var sagaidīt visu pretējo. Visuma uzbūvē vēl daudz jautājumu un atklājamu priekšā, taču atgriezīšos pie bibliskā radīšanas stāsta. Vispirms jau nākas konstatēt, ka ne vienmēr cilvēkus, kuri ārēji rīkojas priekšzīmīgi un veic labus darbus, patiešām vada pareizā motivācija. Saules sistēma, kurā dzīvojam, ir tikai maza daļiņa no neaptveramā Visuma, un mēs no tā visa varam saprast tikai tik, cik mūsu apziņa spēj panest, bet - Dievs ir bezgalīgs. Bigbank - Aizdevums līdz 25 000 €. Tiesa, mācītājs atzīst, ka cilvēka dzīvē ir dažādas priekšnojautas un zīmes, kas liecina par gaidāmajiem notikumiem.

Šarms » Izskats un personība | Mī

. Mums ir doti daudz ietekmīgāki instrumenti, un tos sauc par Dieva likumiem, kuru respektēšana ikvienam ļauj cerēt uz patīkamām, jaukām un pozitīvām konsekvencēm savā dzīvē. Man kalpošanas pieredze iemācījusi nekad nesteigties nevienam cilvēkam teikt, kas viņam jādara. Un tie, kuri sēj ļaunumu ar vārdiem, paši no tā cietīs vēl briesmīgāk. - Gan kristīgā morāle, gan astroloģija māca samierināties ar apstākļiem, katrā ziņā - ņemt tos vērā, kā tautā saka, neskriet ar pieri sienā.. - Man patīk, cik lakoniski leģendārais britu režisors Pīters Bruks formulējis sen apjaustu atziņu: pasaulei ir divas puses - redzamā un neredzamā; redzamas ir zīmes, bet apslēpta - to nozīme. Citiem vārdiem sakot, piedzimstot dvēsele automātiski nekļūst kristīga un ticīga. - Domājot par likteni, prātā Jāņa Atklāsmes grāmata, kurā skaidri uzrakstīts, ka iepriekš nolemta ir pasaules pastāvēšana un tās gals, ieskaitot izglābto dvēseļu daudzumu. Neraugoties uz to, Kristam Kalniņam ir rezervēta attieksme pret astroloģiju, jo mācītāja galvenais uzdevums ir domāt un runāt par Dievu, nevis interesēties par materiāliem objektiem, kas riņķo kosmosā. Tāpēc nekāds liktenis mani nebiedē un neiegrožo, ja esmu izvēlējies ticības ceļu kopā ar Dievu kā mīlošu Tēvu. - Austrumu gudrie sekoja pravietojumam no Daniela grāmatas, turklāt ne jau Daniels pats to izdomāja, Dievs viņam atklāja, kurā laikā parādīsies jauna zvaigzne. - Likteņa jēdziens saistāms ar dažādām dzīves izpausmēm, taču pamatā tas vienmēr nozīmē iepriekšēju nolemtību. vēstule korintiešiem vēsta: «Ir tā, kā rakstīts: ko neviena acs nav redzējusi un neviena auss nav dzirdējusi, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl.». Svētajos Rakstos mēs lasām, ka vienā brīdī debesis un zeme pazudīs, to vietā nāks kaut kas cits, tātad visai redzamajai pasaulei ir noteikts mērķis, nozīme un pastāvēšanas laiks. Acīmredzot Dievs starp šīm dimensijām iedibinājis sakarības, kuras cilvēki ne uzreiz pamana… - Dažiem cilvēkiem zvaigzne ir tikai spožs spīdeklis, Austrumu gudrajiem tā bija zīme ar īpašu nozīmi. Jēzus sātanu sauc par zagli, slepkavu, laupītāju un meli. Ne velti Bībelē sacīts, ka atbildēsim Dieva priekšā ne tikai par to, ko esam darījuši, bet arī par to, ko esam sacījuši. Gars it kā sajūtams ārpus mums, pareizāk sakot, virs mums… - Redzamās zvaigžņu miriādes un Dieva iedibinātā kosmiskā kārtība tiešām raisa bijību Radītāja priekšā un liek vairāk domāt par Viņa varenību, spēku. Redzam, ka pastāv arī fatālisms - pesimistiska dzīves programma, kas cilvēkam neiesaka aktīvi rīkoties vai iestāties par kaut ko, jo tāpat neko neesot iespējams mainīt. Tiklīdz cilvēks risina eksistenciālas dabas jautājumus un iekšēji apņemas saprast sevi, savu sūtību, viņš sāk ieraudzīt dzīves cēloņsakarības, sāk skaidrāk apzināties, kas viņam šajā iekšējās izaugsmes ceļā der un kas - neder. Dievs radīja pasauli, izsakot Vārdu. Cilvēki vienmēr interesējušies par to, kādas iespējas viņu dzīvē piedāvā esamība, kādi likteņa pavērsieni gaidāmi nākotnē, no kura stūra viņiem uzglūn nepatikšanas. Cilvēks savas īsās dzīves laikā ir aicināts tuvoties brīnumam, tām augstajām un dziļajām kvalitātēm, ko sevī ietver pats Dievs. Tā tas bijis un ir joprojām, jo pēc būtības Bībele nav iztirzājusi cilvēka dzīves saistību ar debesķermeņu kustību, izņemot pravietojumu par jaunas zvaigznes iedegšanos Jēzus Kristus piedzimšanas laikā. Galu galā, pateicoties Dieva radītajai gravitācijai, mēs varam staigāt pa Zemes virsmu. Leģendārais aktieris Ēvalds Valters savulaik teicis: «To, kurš liktenim klausa, viņš ved, bet to, kurš neklausa - rausta.» - Attieksme pret likteni var būt dažāda. Dažreiz tas aiziet līdz komiskam absurdam. Droši vien daudzi mācītāji varētu pastāstīt par brīžiem, kuros vārdi nāk šķietami paši no sevis - tu tikai jūti, ka runā, un paralēli pats sevī klausies. Man tas ir pārsteidzoši, bet daži cilvēki vēl joprojām uzskata, ka ar astroloģijas palīdzību šajā sarežģītajā un problēmu pilnajā pasaulē var mēģināt atrast vieglāku un vienkāršāku izeju visās dzīves situācijās. Tomēr planētas, piedodiet, ir tikai nedzīvi akmeņi, dažādu vielu kombinācijas, tāpēc nevajadzētu pārvērtēt šo kosmosā lidojošo objektu milzīgo ietekmi. Sanāk, ka šajā jautājumā interpretācija atstāta teologu, baznīcas vadības un atsevišķu mācītāju ziņā. Kristīgā ticība māca, ka ikvienam cilvēkam Dievs piedāvā ļoti daudz izvēles iespēju, ne velti mums dāvāta brīvā griba. Skaidrs, ka kristīgā ģimenē bērni atradīsies tuvāk ticības laukam, jo kopš mazotnes tiks iepazīstināti ar kristīgās ticības pamatiem. Kad vadām automašīnu, ievērojot visus ceļa satiksmes noteikumus, tik un tā nevaram būt pārliecināti par savu drošību, jo mēdz gadīties, ka pretī brauc kāds trakais. Tiklīdz tu tam uzspīdini patiesības gaismu, sātans mēģina pazust. Manā dzīvē šādi brīdinājumi parasti ienāk caur garīgām sajūtām. Caur Vārdu Viņa spēks paveica to, ko Dievs bija nodomājis darīt. Kad tuvojas pilnmēness, arī cilvēku sajūtās vērojamas pārmaiņas. - Gan no kristīgās providences izpratnes, gan no reinkarnācijas teorijas viedokļa ikvienas dvēseles attīstības vektoru nosaka ne tik daudz cilvēka ārējā darbība, cik rīcības iekšējais pamatojums. Un pats brīnišķīgākais ir tas, ka Viņš nepaliek tāls un neaizsniedzams kā debesu ķermeņi, bet iemiesojas cilvēkā - Jēzu Kristū, lai katram kļūtu pieejams, saprotams un sastopams. Teistisks jeb Dieva esamību akceptējošs pasaules uzskats būtībā nav pretrunā ar astroloģijas pamatatziņām, saskaņā ar kurām planētu vibrācijas ietekmē visdažādākos procesus uz Zemes, tos stimulējot vai bremzējot. Kā šis process atkārtojas katrā no mums, pagaidām man paliek noslēpums…Un otrs ir cilvēces pestīšanas noslēpums, kurš ved Kristum ticīgos pretī mūžīgai dzīvošanai svētlaimē. Interesanti, ka pēc Jēzus piedzimšanas apraksta šī zvaigzne Bībelē vairs pieminēta netiek. Tas atklāj, cik liela nozīme cilvēka ceļā ir apkārtējo labvēlīgajai ietekmei. Piemēram, spļaušana pār kreiso plecu nāk no Austrumu kristīgās baznīcas un saistīta ar senu kristības rituāla daļu, kurā ticīgie atsakās no sātana. Runājot plašāk, ikviens garīga ceļa gājējs mācās būt vērīgs un no ārējās pasaules pamazām fokusējas uz iekšējo, kurā notiek nemitīga mācīšanās izprast Dieva gribu. - Bieži vien cilvēki pirms šādām dzīves avārijām saņem brīdinājumus, taču tos nenovērtē, uzskata par muļķībām. Cenšos pagriezt padoma lūdzēja izklāstīto tā, lai viņš pats ieraudzītu notikumu iekšējo loģiku, bet nevedinu cilvēku rīkoties tā vai citādi. Ļoti bieži cilvēki nāk, sagatavojušies grēksūdzei, bet, tikuši līdz altārim, vairs nespēj atcerēties, ko gribējuši teikt. - Baznīcas iekšienē kopš seniem laikiem notikušas plašas diskusijas par attieksmi pret astroloģiju, un tā bijusi viļņveidīga - no pilnīgas noliegšanas līdz piesardzīgai pieņemšanai. Man gadījies, ka pāris uzstāj - viņi vēloties tikt salaulāti precīzi pulksten trīspadsmitos un piecās minūtēs. - Es saskatu vēl kādu līdzību mācītāja un astrologa darba specifikā - nepieciešamību uzņemties atbildību, sniedzot cilvēkiem padomus dažādās dzīves situācijās. Reizēm tas ir ļoti riskants pasākums, jo grūti būt pārliecinātam, ka ieteiktā rīcība patiešām novedīs pie vēlamajām sekām, citiem vārdiem sakot, cilvēks izdarīs tā, kā esi teicis, bet nonāks nepatikšanās un pie tām vainos tevi. Kristīgajā baznīcā intuīcija vairāk ir tāda parādība, kuru mēģināšu ilustrēt ar piemēru. Esmu pārliecināts, ka vislabākās atbildes atrodamas Bībelē, bet daudzi cilvēki, kuriem vēl nav lielākas ticības pieredzes, to nespēj pieņemt.

Kādam mērķim vajadzīgs krāt? -

. Jāsaprot, ka ne visi cilvēki seko kristīgām vērtībām, dzīvo saskaņā ar dievišķajiem principiem, nedara ļaunu un netur sevī sliktas domas. Ja cilvēks atnāk pie manis un stāsta man nepazīstams lietas, bet es jūtu, ka man pietrūkst cilvēciskās pieredzes, koncentrēju savu uzmanību uz Dieva klātbūtni. Mans uzdevums ir palīdzēt ieraudzīt to, ko viņš pats nespēj saskatīt konkrētajā situācijā, jo visbiežāk tieši kopainas neredzēšana ir tā, kas neļauj pašiem izdarīt pareizos secinājumus. Sekojot tai, viņi nonāca pie cilvēces ķēniņu ķēniņa. - Lai cik ķecerīgi tavām ausīm tas izklausītos, pastorālajam darbam un astroloģijai ir viens kopīgs darba instruments - intuīcija. Nebūt agresīvam pret apstākļiem, kuri pret tevi vēršas, bet pagriezt otru vaigu. Kādam mērķim Tev pirmais kredīts ir nepieciešams. Jā, Dievs tiešām uzskatījis par vajadzīgu apustulim Jānim atklāt savus nodomus, tajā pašā laikā viņš cilvēkus iedrošina meklēt, atrast un izvēlēties tādu ceļu, lai starp izglābtajiem, kas minēti Apokalipsē aprakstītajā Dzīvības grāmatā, būtu arī jūs. Nereti gadās tieši pretēji un izšķirošajos mirkļos negaidīti atklājas, kāds aprēķins aiz labajiem darbiem slēpjas. Neviens vārds, kas izteikts ar ļaunu nolūku, nepazūd, neizgaist. Garīgā ceļā esošs cilvēks dažādas zīmes pamana labāk, jo ir vērīgāks pret sevī un apkārt notiekošo, turpretim cits apstāsies tikai tad, kad pie kājām būs nokritis kāds ķieģelis vai ledus gabals. Runājot kristīgās reliģijas valodā, Dievs mūs radījis pēc sava tēla un līdzības, tāpēc mums jātiecas pēc iespējas tuvāk šim neaizsniedzamajam oriģinālam. Mēs paši ar domām, vārdiem un darbiem veidojam savu pasauli un dzīvi. Cilvēkiem sava dzīve būtu daudz vairāk jāsaskaņo ar kristīgās ticības principiem un Dieva likumiem, kuros skaidri teikts: nenogalini, nezodz, neiekāro, nezaimo, piedod, mīli. TASTY MĀJA DĀRZS CĀLIS VIŅA TŪRISMAGIDS ORĀKULS MANS DRAUGS ZAVE TOBOOK ATVER SKAPI WOMAN ЖУРНАЛ Kristīgā baznīca piedzīvojusi vēsturiski un konfesionāli atšķirīgu attieksmi pret astroloģiju. - Skatīšanās no malas ir psihoterapijas princips. Tā ir unikāla dāvana, ko Dievs devis cilvēkiem, tāpēc, manuprāt, daudz vērtīgāk ir mācīties savu dzīvi saskaņot ar Dieva gribu, kas skaidri atklāta evaņģēlijos, nevis meklēt atbildes neskaidros planētu un zvaigžņu stāvokļos. Nešķīstā gara mērķis ir izpostīt cilvēka dzīvi, padarīt to bezjēdzīgu, nepanesamu un ciešanu pilnu, lai galu galā atskanētu vārdi: «Es vairs nevaru, cauri!» Un cilvēks aiz sevis aizcērt dzīves durvis, kuras Dievs viņa priekšā atvēris kā fantastisku dāvanu. Runāt par lāstiem un tos sūtīt mūsdienās kļuvis gandrīz vai pašsaprotami. - Šim jautājumam ir vairāki aspekti. Cits jautājums, kā mēs to izmantojam un kurp virzāmies. Bieži pie mācītāja ierodas draudzes locekļi jautājumos, kurus risinot nevar akli vadīties pēc kādiem priekšrakstiem, uzvesties kā burta kalps. Skaidrs, ka nekad Dievu nesasniegsim pilnībā, bet es ticu, ka cilvēka gara attīstība nebeidzas tikai šajā pasaulē. Nereti atliek pateikt dažus labus vārdus, lai redzētu, kā cilvēks burtiski uzplaukst, un tādā pašā veidā notiek pretējais - ja izsaki ļaunu, tu atver ļaunajam spēkam durvis un tas ievaino, sāpina, dažreiz pat nogalina. Kaut arī zinu, ka astroloģija ir ļoti sena zinātne, tomēr dziļi apšaubu zvaigžņu stāvokļu visvarenību pār cilvēka dzīvi, viņa lēmumiem un izdošanos. gadā savu darbu «Astroloģijas spogulis» publicēja ar baznīcas atļauju, savukārt itāļu priesteris Placidode Titis, kurš izstrādāja horoskopu māju sistēmu, astrologu vidū ir vēsturiski nozīmīga autoritāte. - Gara aktivitātes līmenī darbojas arī pavisam citi spēki - antikrists… - Tieši tā, neredzamajā pasaulē pastāv gan dievišķie, gan dēmoniskie spēki. Cilvēks var nesaprast, kādēļ viņam jācieš citu vainas dēļ, bet tā notiek un notiks, jo visi šajā pasaulē uz ceļiem pēc noteikumiem diemžēl nevadās. Īpaša sapratne par to atnāk gavēņa laikā, jo tad savā jūtīgumā aptveram, ka katram vārdam līdzi nāk enerģija. Un zvaigznes parādīšanās mērķis bija atklāt, ka pasaulē ir piedzimis visas cilvēces Pestītājs. Ļaunajam garam ir sava stratēģija - maskēties, slēpties un neatklāt sevi līdz pēdējam. Viņš negrib tikt atpazīts. Līdzīgi arī astrologs nevar mehāniski skaidrot zvaigžņu karti, jo katrs gadījums ir individuāls. Ja reiz pieņemam, ka civilizācija savā lēnajā transformācijā visu lieko atmet, savukārt astrologi savus pakalpojumus spēj pārdot joprojām, laikam jau zvaigžņu tulki daudziem spējuši palīdzēt likteņa orientieru meklējumos. Tā ir mistiska sadarbība, kurā iederas arī intuīcija, zināma prāta, gara un dvēseles saplūsme. Tomēr nedrīkstam pārvērtēt un dievišķot šo likumu nozīmību. Arī cilvēku vārdiem ir liela nozīme. Neesmu vienīgais, kurā Dieva Gars joprojām ir aktīvs un spējīgs nākt palīgā, sakot priekšā lietas, kuras tajā brīdī pats nemaz īsti līdz galam nesaprotu. Plašākos mērogos runājot, pieredzes, caur kurām cilvēki apzinās Mesijas ienākšanu cilvēciskajā realitātē, ir unikālas un ļoti atšķirīgas, jo Dievs izmanto plašu arsenālu, lai mūs iedvesmotu ticībai. Ir svarīgi saprast zīmju nozīmi, bet sekošana tām vienalga paliek katra paša ziņā. Šie dievišķie orientieri neļauj pazaudēt sevi mūsdienu sarežģītajā un sajauktajā vērtību sistēmā. Cilvēki, kuriem nav ticības un kuri nepazīst garīgo pasauli, galvenokārt meklē un redz ārējas zīmes.

Lielākoties visu pareizi saskatām tikai retrospektīvā - pēc negadījuma vēlreiz «attinot filmu». Dievs ir Persona, Viņš sevi atklājis kā Dievu Tēvu, kurš mūs uzklausa, atbild, palīdz un mīl, bet planētas ir bezjūtīgas un aukstas

Comentarios