Kāpēc cilvēki maksā tik daudz par dzīvokļiem?

Iepriekšējais mājas pārvaldnieks nodeva mums daļu dokumentu un tādēļ nav saprotams, cik daudz iedzīvotāju naudas viņam ir jāatdod. Vairumā gadījumu nomas līgumu iedzīvotāju vārdā slēdz apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvis, reizēm pat nepainteresējoties, ko par līguma nosacījumiem domā viņa klienti – dzīvokļu īpašnieki. Gadījumā, ja pārvaldnieks nespēj sniegt paskaidrojumus, dzīvokļu īpašnieki sāk meklēt citu pārvaldnieku. Termiņš katrā gadījumā tiek noteikts individuāli pēc maksātāja iespējām, gadās, ka viens cilvēks piekrīt samaksāt parādu pusgada laikā, bet cits – tikai divos gados. Taču dzīvokļu īpašniekiem ir iespējas, ar kuru palīdzību viņi var pārliecināt zemes īpašnieku piekāpties. Ja mājās ir autonomā apkure, tad parāds krājas lēnāk, un brīdinājums var tikt izsūtīs mēnesi vēlāk. Parasti darbs ar parādnieku sākas tad, kad viņš nav samaksājis rēķinus divus-trīs mēnešus. Tas notiek gadījumos, ja pārvaldnieks nekad nav sagatavojis dzīvokļu īpašniekiem atskaites. Ja dzīvokļa īpašnieks neatsaucas vēl arī tad, mēs iesniedzam prasību tiesā, lai atgūtu parādu. Mēs neskaitām, cik mums ir jānopelna uz soda sankcijām. Sākot ar vienošanās noslēgšanas dienu, soda sankcijas vairs netiek piemērotas. Saprotot situācijas nopietnību, zemes īpašnieki kļūst pretimnākoši un samazina nomas maksu, lai tikai noslēgtu kolektīvu līgumu un saņemtu naudu ar namu pārvaldes starpniecību. Lēmumu par vienošanās noteikumiem, kuri neatbilst noteiktajai kārtībai, pieņem Pārvaldnieka valdes priekšsēdētājs vai izpilddirektors. Visi Parādnieka maksājumi tiek novirzīti pamatparāda un tiesāšanās izdevumu segšanai. Taču problēma patiesībā ir citāda: visbiežāk iedzīvotāji vispār nezina, cik naudas ir viņu remontfondā. Gadījumā, ja Parādnieks neizpilda vienošanos – nesamaksā noteiktajā laikā vai noteiktajā apjomā, vienošanās tiek lauzta un tiek atjaunotas soda sankcijas. Tas nozīmē, ka paši iedzīvotāji var noteikt, cik ātri namu pārvaldei ir jāizsukā nemaksātājam brīdinājums vai jāvēršas tiesā par parāda piedziņu. Lai turpmāk nodrošinātu normālu mājas apsaimniekošanu un nekaitētu reputācijai, mēs esam spiesti pārņemt vecos parādus. Dzīvokļu īpašnieki saprot, ka labs pārvaldnieks – tas ir gan palīgs, gan darbu izpildītājs, gan padomdevējs. Ja Parādnieks, pret kuru jau ir izvirzīta parāda piedziņa, vēlas noslēgt vienošanos uz ilgāku termiņu, tad izlīgums ir jāapstiprina tiesā. Vienīgais, kas cilvēkam būs jāpiemaksā, – mūsu tiesāšanās izdevumi. Nav arī svarīgi, uz kādu termiņu ir noteikts grafiks. Ja līdz tiesas dienai parāds netiek samaksāts, tad izlīgums jāapstiprina tiesā. Un tiklīdz, kā kāds vēlētos pārdot dzīvokli dārgāk, tā šo dzīvokli neviens nepirktu, jo visi saprot, cik šādu naudas summu ir grūti nopelnīt. Top 5 Ziemassvētku ātrie kredīti. Vienošanos ar dzīvokļa īpašnieku, viņa pilnvaroto personu vai ģimenes locekli noslēdz tikai tādā gadījumā, ja starp dzīvokļa īpašnieku un pārvaldnieku ir noslēgts līgums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Un tiklīdz tā būs pietiekoši liela, tā vairs neviens nespēs iegādāties dzīvokli bez kredīta un visiem vajadzēs ņemt šos aizdevumus, kas no banku puses ir ļoti izdevīgi, bet no pircēju puses pilnīgi un galīgi greizi. Darbiniekam, kurš sagatavo vienošanos, ir jāpārbauda Parādnieka personu apliecinošs dokuments, lai pārliecinātos, ka vienošanos paraksta persona, kas norādīta tekstā. Ja Parādnieks nav izpildījis otrās vienošanās noteikumus, tad Pārvaldnieks sniedz prasību tiesā par parāda piedziņu. Bet šie visi ir risināmi jautājumi. Galvenais, ko šādā gadījumā iedzīvotāji gaida no pārvaldnieka, – palīdzību pārrunās ar zemes īpašniekiem. Par to, kā apsaimniekošanas uzņēmums var pilnībā mainīt dzīvi mājās, stāsta asociācijas "Rīgas apsaimniekotāju asociācija" un uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs valdes priekšsēdētājs Igors Trubko. Iepriekšējam pārvaldniekam nav obligāti jānodarbojas ar labdarību, tāpēc pēc mājas pārejas pie cita pārvaldnieka, viņš tik un tā turpinās piedzīt parādus un iedzīvotāju uzkrājumus iepriekšējā periodā. Mēs vienmēr cīnāmies līdz galam, lai panāktu kompromisu attiecībā par nomas likmes apmēru: lai apmierināti būtu gan dzīvokļu īpašnieki, gan zem mājas esošās zemes īpašnieks. Ja pret Parādnieku jau ir izvirzīta prasība par parāda piedziņu, tad ar Parādnieku var noslēgt vienošanos, kuras termiņš nav ilgāks par dienu, kad lieta tiek izskatīta tiesā. Vienošanās darbības laikā Pārvaldnieks nevēršas pret Parādnieku tiesā par parāda piedziņu. Iedzīvotāji var to uzticēt mums, bet var arī pārrunām izvēlēties citu pilnvaroto personu, piemēram, kādu no kaimiņiem. Ja Parādnieks izpilda vienošanās prasības un pilnā apmērā atmaksā pamatparādu, tad Pārvaldnieks dzēš viņam aprēķināto sodu par maksājuma kavēšanu uz vienošanās noslēgšanas brīdi. Viens ekesemplārs tiek nodots Parādniekam, otrs – Pārvaldniekam. Ja pārrunas nav novedušas pie rezultāta, mēs nosūtam viņam brīdinājumu. Pārvaldnieka darbinieks pēc Parādnieka lūguma sagatavo vienošanos divos eksemplāros, ko no Pārvaldnieka puses paraksta tā valdes priekšsēdētājs. Ja Parādnieks neizpilda vienošanās noteikumus, tad izpildraksts par parāda piedziņu tiek nodots zvērinātam tiesu izpildītājam. Protams, ja tiek iesaitīts kredīts, tad šis darījums uz papīra ir daudz vieglāks, jo cilvēks nesaprot tieši cik liela ir šī dzīvokļa summa.

Kāpēc cilvēki maksā tik daudz par dzīvokļiem? - Ātrie Kredīti

. Ja zemes īpašnieks nevēlas piekāpties, mēs pārskaitām viņam tikai to summu, kuru reāli ir samaksājuši dzīvokļu īpašnieki.

Viņi ne tikai nepakļaujas namu pārvaldes uzspiestajam viedoklim, bet arī uzdod neērtus jautājumus un prasa atskaites. Gadījumā, ja parādnieks nav atbildējis uz pirmo brīdinājumu un mums ir šī dzīvokļa īpašnieka telefona numurs vai elektroniskā pasta adrese, mēs sazināmies ar viņu personīgi. Ar otra zemes gabala īpašnieku pārrunas ieilga - nācās pakaulēties, bet rezultāts bija pieņemams abām pusēm, un līgums tika noslēgts.

INTERJERS: Dizainā krāsa seko funkcionalitātei - Māja - …

. Ja iepriekšējais līgums iedzīvotājus apmierina, mēs to pārslēdzam uz tādiem pašiem nosacījumiem. Soda sankcijas netiek piemērotas visu vienošanās darbības laiku un pakāpeniski tas tiek dzēstas – proporcionāli maksājumiem, ko klients veic kontā parāda dzēšanai. Viņiem ir tiesības izlemt, vai līgums ar zemes īpašnieku būs jāapstiprina kopsapulcei vai kā citādi – šo darbību veikšanai pilnvarotu personu grupai vai mājas vecākajam. Tādēļ rīdzinieki sūdzas, ka par zemes izmantošanu ir spiesti maksāt maksimālo likumā noteikto likmi. Gadījumā, ja Pārvaldnieks jau ir uzsācis parāda piedziņu ar tiesas starpniecību, kopējai parāda summai pievieno Pārvaldniekam samaksāto valsts nodevu un vienošanās tekstā to norāda ar atsevišķu ierakstu. Apsaimniekošanas uzņēmumā "Rīgas namu apsaimniekotājs" jautājums tiek risināts atšķirīgi: iedzīvotāji paši piedalās sarunās ar zemes īpašniekiem, bet pārvaldnieks ir ieinteresēts panākt klientam izdevīgāko kompromisu. Nepietiks ar to, ka viņš būs spiests patstāvīgi noslēgt individuālus līgumus ar katru dzīvokļa īpašnieku, vēl viņam nāksies organizēt rēķinu uzskaiti, nodarboties ar parādu atgūšanu un risināt līdzīgus jautājumus.

- Iepazīsti viesnīcu industriju!

.

Kāpēc cilvēki tik neaktīvi balso par nek.īp. nodokļa.

. Kāpēc cilvēki maksā tik daudz par dzīvokļiem. – Pieņemsim, ka jūs māju sākat apsaimniekot, kad tai jau ir līgums ar zemes īpašnieku. Uzkrājumi, kaut arī daļēji, tomēr mazina finansiālo triecienu iedzīvotāju naudas makam gadījumā, ja zemes īpašnieks izdomā vērsties tiesā. Cik veiksmīga izdodas izvēle, liecina tas, vai mājā ir karstais ūdens, vai darbojas lifts, kā darbu veic sētnieks un citas lietas. gadam Jūs bijāt namu pārvaldes valdes priekšsēdētāja, tagad akciju sabiedrības padomes priekšsēdētāja. Tas nozīmē, ka kopš apsaimniekotāja maiņas brīža iedzīvotāji kontrolēs savu naudu un zinās, ka neviens viņiem neko nav nozadzis. Savukārt ar zemes īpašnieku Ozolciema ielā izdevās panākt vienošanos un viņš piekrita daļēji atlaist iedzīvotājiem iepriekšējo gadu parādus. Cilvēkus šādi ir ļoti viegli apmānīt un visi, kas iegādājušies mājokli par šādām, neadekvāti lielām cenām, ir mazliet pārsteigušies un nav padomājuši cik patiesībā šī naudas summa ir liela. Tikai apsaimniekošanas organizācija jāizvēlas ļoti rūpīgi, jo tieši viņiem jūs uzticēsiet ne tikai mājas labiekārtošanas darbus, bet arī savu naudu.. Gadījumi, kad mājas dzīvokļu īpašniekiem nav nomas līguma un zemes īpašnieks nevēlas ar mums kontaktēties, pēdējā laikā ir reti. – Citi pārvaldnieki uzskata, ka viņiem ar zemes īpašniekiem bez maksas nav jāstrādā… – Mēs uzskatām, ka šī nauda pieder iedzīvotājiem, lai gan atzīšos, – rast kopīgu valodu ar zemes īpašniekiem ir ļoti sarežģīti. Viņš var to darīt patstāvīgi, bet var atdot parādus jaunajam pārvaldniekam. Taču mēdz būt gadījumi, kad pārrunās izdodas panākt atlaidi par labu iedzīvotājiem. Savukārt, kad akurāti maksājušie kaimiņi prasīja saremontēt jumtu vai kāpņu telpu, pārvaldnieks atbildēja: “Jums nav naudas, jūsu kaimiņi ir parādā par apkuri!”. Pirmais solis Pašvaldības ir panākušas savu: dzīvokļu īpašnieki sākuši vēl rūpīgāk skaitīt naudu un labāk izprast savu īpašumu apsaimniekošanu. Bezprocentu kredīts ar sliktu kredītvēsturi. Darbinieks izskaidro Parādniekam vienošanās tekstu un šīs kārtības noteikumus. Ko der zināt par budžetu?. Privātuzņēmējs saprot, ka izdevīgāk ir saņemt garantijas no namu pārvaldes, un samazina savas prasības. Vienošanās paredz, ka papildus parāda atmaksai un tiesas izdevumiem Parādniekam kārtībā, kāda noteikta vienošanās, pilnā apmērā jāmaksā Pārvaldnieka ikmēneša rēķini. Tas ir grūts darbs, jo iepriekšējais pārvaldnieks parādus mums atdod uz cesijas līguma pamata, bet pats tikmēr turpina “pa kluso” saņemt naudu no parādniekiem vai arī neuzrāda mums visus dokumentus tiesas procesiem. Ja Parādnieks nav izpildījis vienošanās noteikumus, viņam ir tiesības lūgt noslēgt jaunu vienošanos. Ar Parādnieku var noslēgt vienošanos ne vairāk kā divas reizes, ja viņš nav izpildījis iepriekšējās vienošanās prasības. Vienošanās norāda kopējo parāda summu dokumenta parakstīšanas brīdī, atsevišķi norādot parāda pamatsummu un sodu par maksājuma nokavēšanu. Taču šos līdzekļus mēs neatstājam sev, bet pārskaitām mājas kontā

Comentarios