Laba attieksme pret klientiem

Lasot grāmatu, autors diezgan skaidri  liek nojaust , ka esības dzīles atrodamas mūsos pašos, ka mēs paši sevi varot sakārtot, kontrolēt, garīgi pilnveidot, pat izglābt sevi. Sekmīgu biznesa attiecību pamatā ir uzticēšanās. Nuta aptver un simbolizē visu dzīvi. Vēlos uzsvērt, ka tās nav kādas nelielas teoloģiskas atšķirības vai konfesionāla „rīvēšanās”, bet gan masīva un rafinēta pievilšana, no kā ir jāpasargā un jāattīra Kristus draudze. Par to varam lasīt Jaunajā derībā. Sekss tiek pasniegts kā lieta, kura ir spējīga palīdzēt sastapties ar “dievišķo”. Tu vari prezentēt sevi kā komandas spēlētāju ar gatavību vides maiņai, vēlmi pēc pārmaiņām, lai gūtu panākumus. Ne visi grāmatā minētie piemēri un atziņas ir slikti un apšaubāmi. Tas parādās tavu iekšējo inteliģenci. Brīvība no aizspriedumiem, elastīgums – atklājot šīs īpašības tu parādi savu gatavību pielāgoties jaunai videi, uzdevumiem, kas liek tev atstāt iespaidu kā par personību, kura spēj paveikt jebkuru darbu. Šādu ideoloģiju var definēt, kā iekļaujošo liberālo teoloģiju, kam robežas izplešas tālu ārpus Bībeles principiem. Jāņem vērā, ka vairumā gadījumu maldu mācības būs gudri un viltīgi uzrakstītas, labi “iesaiņotas” un ar spēcīgiem filozofiskiem tekstiem izpušķotas, taču savā būtībā tās ir pilnas ar indi, ko pirmajā mirklī pat nav viegli pamanīt. Tur diemžēl aktīvi praktizē šādas budisma tipa kontemplatīvas meditācijas, eneagrammu pielietošanu, izliek mandalas, nodarbojas ar cigun un citām austrumu reliģiju metodēm un psihoterapiju. Varētu domāt, ka kāda pēc vīrieša izslāpusi sieviete projicē savas seksuālās ilgas Debesu Vīrietī – Jēzū. Mums nav dotas tiesības izpludināt un diskreditēt grēka jēdzienu, tam jāpaliek precīzi Dieva definētam, atmaskotam, patiesi nožēlotam, nokautam un uzvarētam. It kā atrasti Bībelē neizskaidrotie un citās reliģijās un praksēs esošie elementi, atklāsmes un prakses, kas „apdalītajiem” kristiešiem līdz šim gājuši secen. Protams, ka abi šie virzieni, vēsturē nereti arī saplūst un pārklājās. Bībele satriecošā atklātībā parāda, kā Jēzus, būdams patiess cilvēks, izskaidrojas arī ar savām ēnām. Nevis sadzīvot ar ēnu, bet Svētajā Garā sacirst saites neatgriezeniski. Dzīvot svētu dzīvi – nevis ārēji svētu, kā izrādīšanos, bet iekšēji svētu Dieva vadītu dzīvi, kas būs pamanāma arī ārēji. Lietojot šīs metaforas, lielās garīgās tradīcijas nepārprotami norāda, ka nekas un neviens sākumā nav gatavs, ka visam un katram nepieciešama attīstība. Grāmatas autors ir zināms teologs, mistiķis, kas, tagad, izmantojot savu kādreizējo Latvijā cienīta mācītāja autoritāti un atpazīstamību, grāmatā pausto informāciju gan kristīgai, gan sekulārai publikai, liek „apēst” un pieņemt praktiski, bez iebildumiem. Jo Dieva skatījumā meklēšana pie citiem spēkiem ir elkdievība, zaimošana un derības laušana ar Viņu jeb neuzticība Dievam. Kabalas mācības pielietošana, apšaubot Bībeles patiesību. Profesionālā vidū tas aizrauj cilvēkus tev visapkārt, liek justies labi, pārliecināti par savu rīcību. Darba pieredze konkrētajā jomā ir viens no būtiskākajiem jautājumiem jebkurā darba intervijā. Tava Klātbūtne aizvien tuvāka. Izpludināts grēka jēdziens, nav grēku nožēlas. Bībele ir tikai, ja tā var teikt, kā vēdeklis, ar ko sakustināt gaisu vai aiz kā paslēpties jeb balts diegs, ar ko visu saaust kopā. Acīmredzot laikam kādām viņaprāt “pozitīvām” pārdomām un noskaņai. Grāmatā seksuālās attiecības paceltas līdz tik augstiem, jāsaka pat slimīgi garīgiem līmeņiem, ka tās pilnībā pazaudē saikni ar Dieva Vārdu, vietām pat pretīgi lasīt. Pieklājīga izturēšanās – cilvēkiem parasti ir pozitīva reakcija pret tiem, kas izrāda cieņas pilnus žestus un pieklājīgas manieres. Diemžēl šī grāmata un citas tai līdzīgās ir visai populāras grāmatnīcās un lasītāji saindē savu apziņu ar filozofiski ezotēriskiem maldiem, domājot, ka tie ir dievišķie dziļumi.

nepievilieties –

. Jaunpiedzimšanas darbu dara nevis cilvēks ar savām metodēm, bet tikai un vienīgi Dievs savā pārdabiskajā spēkā. Meditācija, mierīgi sēžot, stalti turot ķermeni un koncentrējoties uz elpu, mums nepārprotami atgādina, ka dzīve notiek ne tikai galvā, tāpēc viens no tās apzīmējumiem ir “sirds lūgšana”. Lieki piebilst, ka Bībelē nav ne vismazākās norādes par Jēzus seksualitāti vai sievu. Cigun un tai-či ir iekšējo ķermeņa enerģiju pārvaldīšana un vingrojumu kompleksi, kas darbojas ar nezināmām strāvām un spēkiem, saistītiem ar austrumu elku kultiem un reliģijām. Diemžēl ir vesela plejāde šos maldus izplatošu mistiķu, kas sevi uzdod par kristīgu atklāsmju un dziļumu nesējiem, taču faktiski ir dziļi sapinušies pasaules mācībās un filozofijās, kam ir visai attāls sakars ar kristietību, kaut pirmajā mirklī tā nešķiet. Turklāt tiek lietots, Bībeles kanonā neiekļautais, Toma evaņģēlijs, kas liek apšaubīt Dieva Vārda autoritāti. Pirmais, ja var tā teikt, teoloģiski – liturģiskais, jeb īpaši Bībelē koncentrētais virziens un otrs harizmātiskais jeb īpaši uz Svētā Gara darbību koncentrētais virziens. Attiecības kā divu dzimumu – vīrišķās un sievišķās enerģijas – savienība joprojām paliek kā neatceļams radīšanas princips. Jāseko Bībeles principiem, jo Dievs mūs aicina nemeklēt palīdzību, spēku un dziļumu citur. Sirds simbolizē cilvēka centru, vietu, kurā iespējams savienot un līdzsvarot visas savas esības funkcijas. Kā jau iepriekš minēts, šie nebūt nav vienīgie punkti, kuros ir sagrozītas un ar maldiem apaudzētas Bībeles patiesības, grāmatā to ir daudz vairāk, bet šie ir galvenie, lai ļautu izprast grāmatas patiesos maldu pamatus. Dzīvesveida stabilitāte – tavas dzīves stabilitāte ļauj uzlūkot tevi kā uzticamu un stabilu potenciālo darbinieci. Kā jau minēju, kristietībai vajadzētu būt īpaši draudzīgai pret ķermeni, jo tās centrā ir inkarnācijas jeb Dieva iemiesošanās vēsts. Viena no metodēm, kas patiešām palīdz izprast un dziedināt sevi un attiecības, ir eneagramma. Cilvēka kā Dieva radītas būtnes cieņai atbilst tas, ka viņš/viņa mēģina atrast patiesākos un labākos sev pieejamos risinājumus, lai sevi attīstītu neatkarīgi no seksuālās identitātes. Viens no veidiem kā dot mājienu par tavu sirsnību īsā intervijā ir pārdomāti izpaust, ka arī tu pati vēlies godīgu attieksmi no uzņēmuma vadības, kurā vēlies strādāt.

Vieglprātīga attieksme pret ugunsdrošības prasībām – kas jāmaina.

. Grieķu, ēģiptiešu un austrumu elku dievību un tēlu pieminēšana, attēlu lietošana, kuros ir pat seksuāli akti. Turpmāk Dieva bērna dzīve pilnībā jānodod Jēzus vadībai. Kad vīrišķais un sievišķais pols satiekas, šī jaunā apzināšanās var pacelt pāri ķermenim garīgā pieredzē, kas tālu pārsniedz personiskās robežas.. Tas, kas varētu būt pieņemams vienā jomā, var tāds nebūt citā. Ir daudz vieglāk noticēt kādam, ja tici pati sev! – entuziasms ir. Taisnas muguras noturēšana palīdz saglabāt atmodinātu apziņu…” “…Es vienojos ar sevi, ka katru reizi, kad atradīšu sevi kur citur, nevis tagad un šeit, tūdaļ atgriezīšos atpakaļ. Neviltots godīgums – esi sirsnīga un godīga atbildot uz darba intervijas jautājumiem. Kā ierosmes punkts šim rakstam ir nesen iznākusī D.Th. Sašķeltība starp iekšpusi un ārpusi beidzas. Abas enerģijas izpaužas arī homoseksuālajās attiecībās. Tālāk uzskaitīti un īsi paskaidroti galvenie punkti un domas šajā grāmatā, kas ir klajā pretrunā Dieva Vārdam Bībelē: Radīšanas apšaubīšana kā periodi, metaforas un simboli. Un Jēzus Kristus neiemiesojās cilvēka ķermenī tādēļ, ka Viņš to īpaši vēlētos vai, ka ķermenis būtu tik labs un tāpēc Viņš alktu tajā iemiesoties. Protams, ka nevar būt runa par ķermeņa ienīšanu vai mocīšanu, mums jābūt Dievam pateicīgiem par to, kāds ķermenis mums ir  dots. Dieva tēls, kas ir pilnīgi atbruņots. Jābūt pacietīgiem un uzticīgiem. minūtē operators pievelk kadru ar plauktā novietotu Budas galvu, Šivas dejas statuju un grāmatu par čakru terapiju. Turklāt, kā jau minēts grāmatas apskatā, ir klajā pretrunā Dieva skaidri noteiktajiem principiem un norādēm. Šī ir izšķiroša pamatpatiesība, kas grāmatā tiek apšaubīta. Kas teikts par pievilšanu un kur meklēt Kristu. Šķīrušos un no jauna laulātos katoļus nepieciešams pilnīgāk integrēt Baznīcā. Tavs Nodoms piepildās debesīs un virs zemes. Rors apgalvo, ka katras nobriedušas reliģijas centrā ir viens un tas pats vēstījums – pirms mirstat, jums ir jānomirst.

Grāmatas autors arī nopietni maldina lasītāju, liekot domāt, ka Jēzum būtu bijušas kādas ēnas, ar kurām Viņš it kā izskaidrojies un veidojis dialogu. Vispirms jāsaka, ka neesmu teologs vai akadēmiķis, taču, būdams kristietis ar pietiekoši ilgu pieredzi, primāri šo rakstu kristiešiem. Turklāt arī cilvēka garīgā daļa pēc nepaklausības Dievam ir nolemta mūžīgai atšķirtībai no Dieva, būtībā nolemta arī garīgai nāvei. Ja nepieciešams, atrast kristīgus kalpotājus, kam ir pieredze dvēseļu aprūpē, kas Dieva vadībā var palīdzēt atrisināt arī sarežģītas personiskas problēmas vai pat atraisīt no ļauno spēku saitēm. Caur šādu prizmu lasītājs var aizdomāties, ka būtībā mums tādu Dievu vajag tikai šīs labās izkārtnes dēļ, bet ne kā vienīgo risinājumu. Lielākā daļa „dziļās” atziņas šajā grāmatā nav no Bībeles, bet no pasaules. Mūsu uzdevums ir nevis sevi apkarot, veidojot reliģijas formas, kas cilvēkus padara slimus, bet apvienot un līdzsvarot visus esības un dzīves aspektus.

interneta tiešraide: #PiedzivojumuStasti – Par Biznesa Modeļiem

. Lai to atjaunotu, ir nepieciešama grēku nožēla, ticība Jēzum Kristum un pats galvenais – jaunpiedzimšana un tam sekojoša Svētā Gara ienākšana cilvēkā, Dieva izmainīta dzīve. Taču pēc grēkā krišanas jebkura cilvēka ķermenis, miesa ir nolemta nāvei un iznīcībai. Vīriešiem jāmācās būt atkarīgākiem no attiecībām, sievietēm – autonomākām, patstāvīgākām. „…sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko. Šī mācība cilvēkus sadala deviņos tipos. Tas parāda tavu inteliģenci, spēju sadzīvot ar citiem cilvēkiem. Tādēļ tās nav kristīgas, bet gluži pretēji anti – kristīgas un kristiešiem ar tām nevar būt nekas kopīgs. Dieva Vārdā ietverta dievišķā gudrība un dziļumi. ONEfinance pieredze un apspriešana. Līdz ar to seksam tiek piešķirta dievišķa piegarša, kas padara to par elku. Rodas retorisks jautājums, kādēļ vispār mocīties ar Kristus mācību, tad jau iespējams pilnīgi jānododas budisma un hindu mācībām. Mugurai jābūt taisnai, bet nesasprindzinātai. Jura Rubeņa grāmata „Viņa un Viņš. Tie ir dziļi maldi, no kuriem ir jābēg, saites jāsacērt, kamēr vēl neesam tajos iepīti neatgriezeniski. Komunikācijas prasmes – bez tām tu būsi zaudējusi. Dievs iemiesojas cilvēka ķermenī, tas nozīmē – pat Dievs pieņem cilvēka ķermeni, būt ķermenī ir labi. Laba attieksme pret klientiem. Es domāju, ka šo sievietes uzdevumu visuzskatāmāk redzam ēģiptiešu debesu dievietes Nutas tēlā. Protams, ne jau nicinot vai, nīstot homoseksuālus cilvēkus, bet arī ne attaisnojot vai pieņemot grēku, ko viņi piekopj. Gandrīz neviena no grāmatā minētajām filozofijām, psiholoģijas metodēm un austrumu reliģijām neatzīst, ka Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš, iemiesojies Dieva Dēls, kas izpērk cilvēku grēkus, uzvar grēku un nāvi. Dažiem Dievs pats var arī atraisīt lūgšanu īpašās mēlēs jeb dievišķā valodā, kurā lūdzot, lūgšanu dziļumi var būt daudz dziļāki. Komunikācijas prasmes sniedz tev iespēju sevi darba tirgū, ļaujot pierādīt savas spēja un rakstura kvalitātes, kuras uzskaitītas šajā sarastā. Apgalvojums, ka miesā būt ir labi, ka Dievs vēlas iemiesoties. Mūsdienu kristīgā paradigma māca meklēt vienotību dažādībā. Draudzes vai kristīgas mājas grupas apmeklēšana, lai augtu ticībā pieredzē, savstarpējā mīlestībā, palīdzībā, aizlūgšanās, Dieva meklējumos un tuvumā. Spēja pielāgoties videi – vadītāji algo cilvēkus, kuri tiem patīk, viņi izvairās no pretendentiem ar iespējamiem personības konfliktiem. Attaisnota „dzīvošana grēkā” jeb pirmslaulību dzimumattiecības, kā arī šķiršanās un atkal precēšanās pieņemšana par normu. Taču arī heteroseksuālajās attiecībās šai polaritātei piemīt gan fiziskā, gan psihiskā dimensija, gan ārējais, gan iekšējais aspekts. No rīta viņa Sauli dzemdē, bet vakarā to norij. Lūgšanās, domās, garā jākoncentrējas uz Dievu, nesot lūgšanas Viņam, nevis tās vienkārši noskaitot. Sekss” sīks iztirzājums, detalizēts tur pausto atziņu atspēkojums vai teoloģisks pētījums, jo tad būtu jāuzraksta vismaz vēl viena grāmata vai pat vairākas. Ievietojot šādus pretīgus Jēzu Kristu zaimojošus attēlus savā grāmatā, autors iesaistās to tiražēšanā. Laikā, kad mūsu valstī un kultūrā respektē “vārda brīvību”, es izmantoju šīs tiesības un izsaku savu viedokli par šo grāmatu. Viņu piedāvātais ceļš pie Dieva un saknes, balstītas austrumu reliģijās, nepārbaudāmās mistiskās pieredzēs, tradīcijās un filozofijās. Protams, šīs grāmatas sarakstītas, citējot Bībeli, taču nereti nepareizi to skaidrojot un aprakstīto virzienu apzīmējot ar birku „kristīgs”. Man nebūtu ne mazākā vēlēšanās rakstīt šo rakstu un atņemt laiku saviem tuvajiem cilvēkiem un svarīgākām lietām, ja ne kliedzoši lielais maldu īpatsvars, kas ir stipri lielāks, nekā nelielā patiesības daļa, kustībā, kas strauji ienāk kristīgajā vidē. Cilvēks, kas sevi pieredz kā kosmisko deju, ir pārspējis telpu un laiku un nonācis bezgalībā. Tu mums dod mūsu dienišķo daļu un mūsu nepadarīto neatprasi – lai arī mēs neatprasītu viens otram… Neieved mūs šajā kārdinājumā, bet atturi no ļaunuma. Nesadzīvot ar grēku un sliktām rakstura īpašībām, bet tikt no tām vaļā Dieva vadībā un spēkā, bez kavēšanās. es mācos apzināti satikt vienīgo brīdi, kurā notiek mana dzīve, – šo mirkli. nav iespējams uzsākt nevienu ceļu, tam neuzticoties. Un tālāk jaunpiedzimušā kristietī iemājo un ikdienas dzīvē sāk darboties Dieva Svētais Gars, caur kuru mēs varam būt Dieva klātbūtnē nepārtraukti. Nenobīsties, ja tev nav norādītās pieredzes konkrētajā sfēra, tomēr ir zināšanas un prasmes, kuras liks tev būt labai un noderīgai darbiniecei. Kopsaucēji šai grāmatai un virzienam kā tādam. Lai stiprinātu un bagātinātu sevi un draudzi, jo ikviens loceklis draudzē ir nozīmīgs. Tas ir viss, ko vēlas darba devējs – kādu, kas padara konkrētu darbu. Otrkārt Viņš nediskutēja ar “ēnu” vai abstraktu “kārdinātāju”, bet atbildēja konkrētai personai, kritušajam eņģelim sātanam. Var rasties arī maldīga sajūta, ka autors it kā beidzot „atšifrējis” gadu tūkstošos neizprastos dievišķos noslēpumus un nu laipni padalās ar jaunās zināšanas uzņemt kāro lasītāju. Kristieši ir jautājuši, vai šī ir laba grāmata, vairāki nopirkuši un lasa, citi slavē, citi peļ, bet kādi mācītāji pat citē savās svētrunās. Šī grāmata neiedziļinoties varētu šķist kā kārtējā pāru attiecību uzlabošanas literatūra. Iesakiet to nedarīt arī saviem draudzes brāļiem un masām, radiniekiem un draugiem! Citas saistītās grāmatas un autori, kas nav iesakāmi. Par to šaubu nav, tas minēts Bībelē. Svētais Gars darbojas pārdabiski, bet ne mistiski. Daži pat, iespējams, noderīgi, taču kopumā apskatāmo atziņu, pieredžu un metožu klāsts viennozīmīgi ir pret Bībelē pausto, un šo maldu pārsvars ir dominējošs. Bet šeit tiek sētas šaubas, vai seksuālās attiecības ir tik vienkārši lietojamas un baudāmas, formulējot, ka tās ir iespējams daudz sarežģītākas. Godīga, inteliģenta komunikācija liekt tev izskatīties pārliecinātai, sagatavotai un uzticamai. Mums vairs nevajadzētu runāt par cilvēkiem, kas “dzīvo grēkā”. Pretstatā Bībelē paustajai tiešai definīcijai, ka grēks ir netaisnība, nepaklausība Dievam, kā rezultāts ir nāve. Lūgšanas ietver ne tikai slavu Dievam un vajadzību uzskaitījumu, aizlūgumus par citiem, bet arī ieklausīšanos, vai Dievs, kādu domu vēlas atklāt tieši man. Taču nedrīkst būt nekāda to atziņu un prakšu pieņemšana vai adaptēšana. Visi ģimenes locekļi ir jāmudina dzīvot labu kristiešu dzīvi. Tomēr piekritīsi, ka izglītības trūkums, kandidējot uz nozīmīgu amatu, nepārzinot konkrēto sfēru, neko labu par tevi neliecinās. Lai gan Dievs ir radījis seksu, Bībelē nekur nav izteikts aicinājums sastapt Dievu seksā, bet Jēzū Kristū. Netiesāt, bet attīrīt un celt Kristus draudzi

Comentarios