Latvijas nodokļu sistēma

Nodokļa objekts: uzņēmumu gada pārskata peļņas vai zaudējumu apjoms, kas tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā un tiek koriģēts saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.

Eksperti vērtē nodokļu reformas ieceres

. Jāpiemin, ka mikrouzņēmumu nodokļa likuma kontekstā mikrouzņēmuma darbinieks ir gan uzņēmuma īpašnieks, gan persona, ar kuru uzņēmums ir noslēdzis darba līgumu, gan uzņēmuma prokūrists. Jāuzsver, ka tie nodokļu maksātāji, kuri izvēlējušies iedzīvotāju ienākuma nodokļa speciālos režīmus, nedrīkst būt vienlaicīgi reģistrēti kā saimnieciskās darbības veicēji vispārējā kartībā vai kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji. Latvijas nodokļu sistēma. Brīvprātīgo iemaksu likmi pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, kā arī vecāku apdrošināšanai nosaka Ministru kabinets. Aizņemies prātīgi. kredīts internetā ar negatīvu kredītvēsturi. janvāra fiksētā ienākuma nodoklis vairs netiks piemērots. Nodokļa maksātāji: Fiziskās un juridiskās personas, uz kuru vārda Latvijas Republikā tiek reģistrētas vieglās automašīnas vai motocikli; Taksācijas periods: Viens kalendārais gads. Ātrais kredīts decembrī. Situācijās, kad fiziskās personas ir dalībnieki vairākās SIA, tad tikai viena no šīm SIA ir tiesīga izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli. Kā izlemt par automašīnas refinansēšanu?. likumos noteiktie kritēriji.

Pavļuts: Latvijas nodokļu sistēma ir diskriminējoša

.

Pakalpojumi Revīzijas pakalpojumi Nodokļu konsultācijas Transfertcenu pakalpojumi Nodokļu strīdi Juridiskie pakalpojumi Kiberdrošība Datu analīze Darījumu pakalpojumi Biznesa vadības konsultācijas Konsultācijas IT Pakalpojumi. Pievienotās vērtības nodokli samaksā konkrēto preču vai pakalpojumu gala patērētājs. Pievienotās vērtības nodoklis jeb PVN ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts produkta, proti, preces vai pakalpojuma cenā.. Taksācijas periods: Viens kalendārais gads.

Pils rajonā slidotavu uzbūvē uz gāzesvada

. Nodokļa maksātāji: individuālie komersanti; individuālie uzņēmumi; zemnieku un zvejnieku saimniecības; fiziskās personas, kas reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji; sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Šis nodoklis netiek piemērots taksācijas gadā, kurā ir veikta saimnieciskās darbības jeb komercdarbības reģistrācija, vai tajā gadā, kurā ir pārtraukta saimnieciskā darbība vai nobeigts likvidācijas process.

Comentarios