Mācības

Lasīt vairāk Valdes priekšsēdētāja vietnieks Mikus Brakanskis Tas bija ļoti vērtīgs, koncentrēts un noderīgs kurss. Tika nodrošināts labs līdzsvars starp diskusijām, teorētisko daļu un grupu darbu. Lasīt vairāk Personāla vadības nodaļas vadītāja Agnija Rikmane Komercizglītības centrs “ERGO Latvija” AAS darbinieku skatījumā ir uz klientu orientēta pieaugušo tālākizglītības iestāde ar elastīgu pieeju mācību procesa organizēšanai. Lasīt vairāk Seesam Insurance AS Latvijas filiāle Valdes loceklis Aigars Freimanis Ar SIA “Komercizglītības centrs” veiksmīgi sadarbojamies vairākus gadus dažādos personāla attīstības projektos. Lasīt vairāk Valdes priekšsēdētājs Aivars Flemings PATEICĪBA Komercizglītības centram Par VALPRO darbinieku apmācību organizēšanu ESF projekta ietvaros, par sniegtajām zināšanām radošo un produktīvo sadarbību. Lasīt vairāk Latvijas autoceļu uzturētājs Valdes loceklis Vilnis Urbanovičs AS „ Latvijas autoceļu uzturētājs” ar SIA „Komercizglītības centrs" ir vairāku gadu veiksmīga sadarbība personāla attīstībā. Lasīt vairāk Valdes locekle Anda Kalniņa Pagājuši jau gandrīz divi gadi, kopš SIA Elva Baltic tika pieņemts lēmums savus projektu vadītājus papildus apmācīt un mudināt iziet IPMA sertifikāciju. 6 soļi, kā veicināt biznesa attīstību. Kursā ieguvu pietiekamu ieskatu teorijā un tika izspēlēti labi praktiski piemēri, pierādot teoriju praksē. Lasīt vairāk Valdes loceklis Ģirts Prieduls SIA „Komercizglītības centrs” ir ilggadējs firmas ,,Polyroad” SIA sadarbības partneris uzņēmuma darbinieku apmācībās.

Latvietes pūrs - Mācības

. Lasīt vairāk Biroja administratore Līva Vecvagare Apmācību laikā darbinieki guva gan plašas teorētiskās zināšanas, gan iespēju praktiski darboties savā uzņēmumā izmantojot iegūtās zināšanas. Lasīt vairāk Projektu vadītāja Liene Gaspažiņa Kursa pasniedzējas Ingas Ozolas profesionalitāte un pieredze bija lieliska un piemērota mums kā ražošanas uzņēmumam. Piedaloties Valsts kontroles organizētajā iepirkumā, par mācību „Darbinieku vadīšana” organizēšanu, SIA „Komercizglītības centrs” piedāvāja kvalitatīvu un Valsts kontroles vajadzībām atbilstošu mācību programmu un profesionālu pasniedzēju. Lasīt vairāk VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS Valdes loceklis Ingus Klindžāns, Personāla vad. Lasīt vairāk Direktora pirmais vietnieks V.Suksis Komercizglītības centra organizētie kursi "LDz Biznesa klase.

Izglītība Lielbritānijā, mācības Anglijā, izglītība Anglijā

. Kredītkartes - mūsdienīgs aizņemšanās veids. Mācības. Lasīt vairāk Personāla pārvaldes vadītāja Liene Glāzniece Latvijas Bankai ar SIA „Komercizglītības centrs” ir izveidojusies veiksmīga sadarbība vadītāju attīstības programmas izstrādē un īstenošanā. Lasīt vairāk Valdes loceklis Māris Krupenkovs SIA „Komercizglītības centrs" ir mūsu sadarbības partneris jau vairāku apjomīgu mācību projektu realizācijā. Mācības. gada un šai laikā esam realizējuši vairākus mācību projektus. Lasīt vairāk Personāla vadības direktore Inga Kola Pasniedzējs tika novērtēts kā kompetents un profesionāls, mācības pasniedza saistošā veidā, ņemot vērā dalībnieku individuālo sagatavotības līmeni un vajadzības.

Krustpils draudze

. Uzņēmuma vadīšana” nodrošina vadītājus ar teorētisko bāzi un palīdz veidot praktiskas iemaņas mūsdienīgā uzņēmuma vadīšanā

Comentarios