Parādu piedziņa no privātpersonām – kā tas notiek?

Ja parādnieks no sadarbības atsakās vai rodas domstarpības par parāda esamību, kreditoram vai parādu atgūšanas uzņēmumam ir tiesības vērsties tiesā. Ikvienam, kurš aizņemas, jāapzinās, ka parādsaistību savlaicīgai nenokārtošanai vienmēr ir sekas. Tā var būt arī parastā kārtībā nosūtīta vēstule, ja vien tās nosūtīšanas faktu ir iespējams pierādīt. Licencēto parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju saraksts atrodams PTAC mājas lapā www.ptac.gov.lv, sadaļā Datubāzes. Uzskatāms, ka parādnieks vēstuli ir saņēmis septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Jāņem vērā, ka tiesu izpildītājam ir daudz vairāk iespēju atgūt parādu: piemēram, piedzīt to no darba algas vai citiem ienākumiem, kā arī apķīlāt parādnieka mantu. Pirmā darbība, ko veic parādu atgūšanas kompānija, ir vēstules nosūtīšana parādniekam. Savukārt, ja labprātīgi netiks pildīts arī tiesas lēmums, procesā tiks iesaistīts arī tiesu izpildītājs. Sia VIA SMS – SAVA.card. Ja radušās aizdomas, ka parādu atguvējs pārkāpj likumu, jāsazinās ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru.

Ārpustiesas parādu piedziņa. Ko drīkst un nedrīkst darīt piedzinējs.

. Parādvēstures datubāzes Katrai parādu piedziņas kompānijai ir tiesības veidot datubāzi, kurā iekļaut personas, kas ir kavējušas kredīta atmaksu vai joprojām nav nokārtojušas parādsaistības. Daudzi uzskata, ka vēstulei nav likumīgs spēks, jo nekādu līgumu ar parādu piedziņas kompāniju privātpersona nav slēgusi.           Jau no dibināšanas par vienu no savām galvenajām prioritātēm esam izvirzījuši parādu piedziņu ārpustiesas ceļā. Dažādie pieredzes stāsti ļauj secināt, ka parādu piedziņas kompānijas ne vienmēr savu mērķu sasniegšanai izmanto likumīgas darbības – tiek izmantota parādnieku situācija un likumu nezināšana. Parasti pirms kredīta apstiprināšanas vai līzinga pirkuma pircējam jāparaksta līgums, kur ir arī atzīme par atļauju pārbaudīt kredītvēsturi. Parādu piedziņa no privātpersonām – kā tas notiek. Tomēr jāatceras, ka pienākumi un tiesības ir gan parādniekam, gan parādu atgūšanas kompānijām. Klienti, kas mums ir uzticējuši parādu atgūšanu, ir pārliecinājušies par mūsu realizētā piedziņas procesa augsto efektivitāti, jo tas ir balstīts nevis uz pasīvu rīcību no biroja, bet gan ietver aktīvu darbību kompleksu. Tātad, lai datu bāzē pārbaudītu kādas personas kredītvēsturi, trešajai personai tam jāsaņem šī cilvēka rakstiska piekrišana.           Mēs esam pārstāvējuši vairāk kā simts komersantu un privātpersonu intereses dažādās tiesu instancēs lietās par parādu piedziņu.

Aktualitātes

.

Conventus | Pilna parādu piedziņa

. Ātro kredītu ņēmēja vidējais vecums ir 31 – 40 gadi. Ja nav atmaksāts, aizdevējs lietu var nodot kādam no parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem. Lai arī parāda atguvējs var nepiekrist atbildē paustajam viedoklim, tomēr reaģēt uz saņemto vēstuli ir daudz gudrāk nekā to ignorēt. Likums paredz arī parādnieku pienākumus – tajos ietilpst sadarbošanās ar kreditoru un parādu piedziņas kompāniju. Tāpat likums ir noteicis, ka tai obligāti nav jābūt ierakstītai vēstulei. Ja tiesas lēmums parādniekam nebūs labvēlīgs, jārēķinās, ka parāds krietni pieaugs – būs jāatmaksā arī tiesas izdevumi. Sazināšanās nosacījumi Parādu piedzinējs saziņai ar parādnieku drīkst izmantot to kontaktinformāciju, kas norādīta, slēdzot darījumu ar aizdevēju – tālruņa numuru, e – pasta adresi un pasta adresi. Tomēr parādu ārpustiesas atgūšanas likums paredz, ka parādus drīkst atgūt ne tikai kreditors, bet arī viņa nolīgts parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējs. Tā rezultātā uzkrātā pieredze ļauj mums atrast pareizo risinājumu jebkuras sarežģītības lietai un sekmīgi to novest no sākuma līdz beigām. Datubāzes paredzētas tam, lai pasargātu citus aizdevējus no bezatbildīgiem kredītņēmējiem – tajā iekļautā informācija pieejama bankām, nebanku kreditoriem un līzinga kompānijām.

standarta inkasso | Parādu piedziņas pakalpojumi un.

. Kāpēc salīdzināt ātro aizdevumu piedāvājumus?. Parādu piedziņa, piedzinēja tiesības un parādnieka pienākumi Lai arī par atbildīgu aizņemšanos tiek runāts daudz, arvien ir tādi kredītņēmēji, kuriem rodas problēmas ar parāda atmaksu

Comentarios