Parādu piedziņa

Taču var pienākt brīdis, kad nespējat samaksāt savam kreditoram, tādejādi kļūstot par parādnieku un šajā gadījumā Jūs var uzmeklēt parādu piedzinējs.

Ja parāds netiek samaksāts, informāciju par parādnieka parādu glabā parādvēstures datubāzē līdz prasījuma tiesību noilguma izbeigšanās dienai.

Izstrādās parādu piedzinējus ierobežojošu likumu

.

Uzturlīdzekļu parādniekiem -

. Studiju kredīta sliktā puse. Parādu piedziņa. Parādu atgūšana tiesas ceļā Gadījumos, kad parāds ar inkasso metodēm netiek atgūts, SIA “Gelvora” saviem klientiem piedāvā profesionālus juridiskos pakalpojumus, uzsākot parādu atgūšanu tiesas ceļā. Parādu piedziņa un uzraudzība ārpustiesas ceļā jeb inkasso Tiek noslēgts sadarbības līgums.

Jūsu Tiesības: Kas jāzina par parādu piedziņu

. Ja parādnieks nav sasniedzams, izmantojot šos saziņas līdzekļus un kontaktinformāciju, tad parāda atguvējs ir tiesīgs izmantot kontaktinformāciju, kas ir kļuvusi zināma vai izmantota iepriekšējās saziņā ar parādnieku. Tomēr atcerieties, ka parāds Jums ir jāatdod jebkurā gadījumā.Nonākot parādu piedziņas procesā, rodas dažādi jautājumi, kas saistīti ar Jūsu tiesībām un parāda atgūšanas procesu. Parādu piedziņa.

Parādu piedziņa - inkaso - no juridiskām un fiziskām personā

. Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta no faktiski piedzītās parāda summas. Lai veidotu godīgu parāda atgūšanas procesu un veiksmīgu dialogu starp parādnieku un parāda piedzinēju, Latvijā ir pieņemts Parādu ārpustiesas atgūšanas likums.Ir svarīgi, lai parādu piedzinējs rīkojas godīgi un izmanto taisnīgas metodes parāda atgūšanai. Kas ir kredītreitings?. Ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pieteikumā uzrādītie debitori tiek ievadīti parādu apstrādes sistēmā. Tāpat ir aizliegts sazinoties aizskart parādnieka cieņu un godu. Maksa par parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumiem SIA “Gelvora” politika paredz, ka uzņēmums, nododot parādniekus parādu piedziņas procesam, maksā tikai par sasniegtajiem rezultātiem. Klients sagatavo un atsūta elektroniskā formātā parādu piedziņas pieteikumu. Un parāda piedzinēja pienākums ir iepazīties ar parādnieka priekšlikumiem un uz tiem atbildēt

Comentarios